Linkovi

Razgovor sa  Džemsom Dobinsom - 2003-08-29


Amerièki administrator u Iraku, Pol Bremer je naveo da æe za obnovu Iraka u iduæoj godini biti potrebno uložiti desetine milijardi dolara. Upitan da li je to realna procena, ambasador Dobins je rekao:

“Prema Rendovoj studiji, koja je raðena imajuæi u vidu poredjenje sa situacijom na Kosovu i u Bosni i Hercegovini, obnova Iraka bi u prvoj godini mogla da iziskuje troškove izmeðu 10 i 16 milijardi dolara. To je svakako u skladu sa Bremerovim procenama koje su, inaèe, zasnovane na mnogo konkretnijim podacima u vezi sa obnovom infrastrukture, troškova upravljanja i drugog. Pored tih sredstava, postoje i troškovi za održavanje amerièkih i drugih snaga koalicije, koje garantuju bezbednost. To su potpuno odvojeni troškovi i mogli bi da iznose oko 40 milijardi dolara godišnje“.

Povodom polemika o tome šta dalje treba èiniti da se popravi bezbednosna situacija u Iraku, Dobins je rekao:

“Predlaže se nekoliko rešenja. Jedni traže upuæivanje više vojnika na teren. Drugi smatraju da je za misiju u Iraku potreban drugaèiji profil ljudi, kao što su specijalne snage, vojna policija, bolji obaveštajci, graditelji civilnog društva. Treæi, pak preporuèuju, veæe ukljuèivanje samih Iraèana. U stvari, potrebna su sva tri elementa. Broj ljudi je važan. Za sreðivanje stanja u Iraku potrebno je oko 20 pripadnika bezbednosti na 1,000 stanovnika što ukupno iznosi oko 500,000. U njih bi trebalo da budu ukljuèeni Iraèani i drugi ne-Amerikanci. Angažovanje samih Iraèana, mada neophodno, iziskuje dodatna sredstva za opremu i vreme za obuku“.

Džems Dobins je govorio i o potrebi pridobijanja podrške Iraèana. On ne veruje da Iraèani podržavaju one koji stvaraju teškoæe snagama koalicije u Iraku:

“Ne verujem da veliki broj Iraèana gaji simpatije prema onima koji stvaraju nevolje, ali verujem da je veliki deo stanovništva za sada distanciran i neutralan. Mislim da je razlog tome što narod pod okupacijom pre svega oèekuje da bude bezbedan. Ukoliko se stanovništvo bude oseæalo bezbednim, verovatno æe saraðivati i biti lojalno. Ukoliko se Iraèani budu oseæali urgoženim, povuæiæe se i postati sve više skeptièni. Da bi pridobili poverenje Iraèana moraæemo da im pružimo punu zaštitu, odnosno mnogo veæu bezbednost nego dosada.

XS
SM
MD
LG