Linkovi

Izložba deèije umetnosti u Njujorku - 2003-08-16


”Zamislio sam neko slikovito mesto. Koristio sam pastele boje peska. U gornjem delu slike poèeo sam da eksperimentišem sa bojama.“

Trinaestogodišnji Šajen Mek objašnjava kako je izradio svoju sliku, koja predstavlja njegove snove o lepom svetu. Šajen pohadja jednu nižu srednju školu u Njujorku, a njegova slika je deo izložbe pod nazivom ”Zamislite ovo!“ Na njoj su izloženi radovi kojima su deca izražavala svoja gledišta o svetu koji ih okružuje. Prezentaciju je organizovao ”Studio u školi,“ neprofitna obrazovna grupa koja promoviše umetnost u uèionici. Tom Kejhil je izvršni direktor:

”Ovo je program u kome umetnici i profesionalci rade sa decom kao uèitelji. Oni ohrabruju decu da sama razmišljaju dok kreiraju nešto, ne samo u smislu materijala veæ i same ideje, kao i da svoj rad shvataju ozbiljno. Zato mi izlažemo ove deèje radove. Kad vide svoje radove iz te perspektive deca nauèe šta znaèi izlagati, biti prisutan u nekoj galeriji ili otiæi u muzej.“

Izložba obuhvata oko 300 slika, skulptura, crteža i kolaža koje su kreirala deca uzrasta izmedju tri i 12 godina. Tom Kejhil kaže da su prikazani radovi najboljih medju 30 hiljada dece koja su uèestvovala u ovom programu:

”Ova izložba je organizovana tako da bilo koji roditelj ili osoba koja želi da nauèi o deci i njihovoj umetnosti može da razume koji su najèešæi oblici sa kojoma deca rade. Ovakve izložbe pružaju dobar primer kako deca razlièitog uzrasta istražuju isti koncept. Na ovakvoj postavci naæi æete nešto veoma jednostavno, poput deèjeg crteža ljudskog lika iz nekoliko linija do veoma detaljnog autoportreta starijeg deteta ili adolescenta. Ili æete pak otkriti njihov interes za opisivanje životinja i njihove opservacije onih stvari koje èine karakteristike životinje.“

Rad Endrjua Akina je jedan od primera slikanja životinja. Zadatak da napiše esej inspirisao je ovog jedanaestogodišnjaka da na èasu likovne umetnosti kreira masku geparda.

Napravio sam ga od papirmašea, a da bih ga uèinio sjajnim uglaèao sam ga voskom, a oko njega stavio perje. Uèitelj nam je rekao da napišemo esej o nekoj životinji i ja sam pisao o gepardu.“

Endru prièa da je ovo prva maska koju je ikada napravio. On voli pravljenje maski i razmišlja o moguænosti da jednog dana postane umetnik. Još troje desetodišnjaka, njegove drugarice iz razreda Djina, Tina i Megan takodje su napravile papirnu skulpturu životinje. Jedna devojèica kaže da je u poèetku mislila da prave geparda da bi ga zatim izmenile u lava. ”Školski umetnièki studio“ razvija umetnièke programe veæ 25 godina. Ta obrazovna grupa planira da organizuje još deset izložbi deèjih radova u narednih godinu dana, ukljuèujuæi nastavak izložbe ”Zamislite ovo!“.

XS
SM
MD
LG