Linkovi

Osloboðenje Iraka - 2003-08-11


Prošlo je preko tri meseca od okoèanja glavnih borbenih operacija u Iraku. Iraèani su osloboðeni i zemlja je na putu ka samoupravi i miru. Iraèki vladajuæi savet se sastaje redovno. Obuèavaju se lokalne policijske snage graðani se regrutuju u novu iraèku vojsku koja æe štititi a ne zastrašivati narod. Kako je predsednik Džordž Buš rekao, “uslovi u Iraku su sve miroljubiviji.“

“U nekim oblastima, meðutim, nasilnièki ostaci režima Sadama Huseina , udruženi sa teroristima i kriminalcima, èine poslednji pokušaj da zastraše iraèki narod i potkopaju odluènost naše koalicije. Oni æe propasti.“

Koalicione snage sa amerièkim na èelu progone neprijatelja. Sinovi Sadama Huseina Udaj i Kusaj nisu umakli, niti æe umaæi drugi èlanovi tog podlog režima, naglasio je predsednik Buš.

“Uspeh slobodnog Iraka æe takoðe da pokaže drugim zemljama u regionu da nacionalni prosperitet i dostojanstvo leže u predstavnièkoj vladi i slobodnim institucijama. Oni ne leže u tiraniji, ozlojeðenosti i podršci terorizmu. Napretkom slobode na Bliskom istoku sve je manje verovatno da æe ta društva da izrode ideologe mržnje i regrute za terorizam.“

Kako je predsednik Buš rekao, ”uspon slobodnog i miroljuivog Iraka je kritièan za stabilnost Bliskog istoka.

“ Nestankom straha, sa pouzdanjem Iraèana da je bivši režim zauvek nestao, zadobijaæemo sve veæu saradnju u našem traganju za istinom u Iraku. Znamo da je Sadam Husein proizveo i posedovao hemijsko i biološko oružje i da je upotrebio hemijsko oružje. To znamo. On je takoðe godinama krio od sveta svoje programe proizvodnje oružja masovnog uništenja. Sada imamo ekipe istražitelja koji marljivo rade na otrkivanju istine.“

Sjedinjene Države æe održati svoju reè i obaviti svoju misiju u Iraku. Posle decenijama duge opresije iraèki narod ponovo polaže pravo na svoju zemlju i na svoju buduænost.

XS
SM
MD
LG