Linkovi

Pregled sedmice pred Haškim tribunalom - 2003-08-01


Doktor Milomir Stakiæ bivši predsednik opštine i kriznog štaba Prijedora osuðen je na najtežu kaznu predvidjenu statutom Tribunala sa moguænošæu da posle izdržanih 20 godina, sud koji tada bude nadležan preispita odluku o kazni i ukoliko naðe za shodno prevremno oslobodi Stakiæa ili razmotri uslovno puštanje na slobodu. Sudije Volfgang Somburg iz Nemaèke, Volodimir Vasiljenko iz Ukrajine i argentinka Karmen Argiaj su Milomira Stakiæa proglasile krivim za ubistva, istrebljenje, progone i deportacije u Prijedoru 1992. godine, ali su utvrdile da nije kriv za genocid i sauèesništvo u genocidu za šta je takoðe bio optužen. Ne krijuæi šokiranost izreèenom kaznom, s obzirom na odbaèene najteže optužbe, odbrana je za Glas Amerike potvrdila da æe uložiti žalbu na ovu presudu.

Poslednje suðenje koje je zakljuèilo svoj rad pred letnju pauzu u Tribunalu je proces protiv Radoslava Brðanina, optuženog za genocid u Bosankskoj Krajini gde je danas svoje svedoèenje završio bivši premijer RS Milorad Dodik. U odgovorima na pitanja odbrane Dodik, koji je u vreme rata u BiH bio nezavisni poslanik u skupštini RS, potvdio je da je Brðanina površno poznavao i da se s njim nije politièki slagao ali i da je Brðanin kasnije iskljuèen iz SDS-a zbog nepoštovanja politike te partije. U dodatnom ispitivanju tužioca Dodik je takoðe potvrdio i taènost izjave koju je dao istražiteljima Tribunala da je Brðanin po njegovoj oceni bio "lud" jer je na sebe u javnosti preuzimao odgovornost za politiku koju je u suštini vodio Predrag Radiæ, tada predsednik opštine Banja Luka. Milorad Dodik je došao da svedoèi na osnovu obavezujuæeg naloga koji je na inicijativu tužilaca izdalo sudsko veæe. Njegovim svedoèenjem završen je dokazni postupak optužbe a 27. septembra kada suðenje bude nastavljeno odbrana Radoslava Brðanina æe poèeti izvoðenje svojih dokaza.

Ova sedmica je protekla bez suðenja Slobodanu Miloševiæu koga su zbog problema sa povišenim krvnim pritiskom pregledali lekari u pritvorskoj jedinici, a na osnovu njihovog izveštaja sudije odluèile da suðenje ne bude nastavljeno do poèetka letnje pauze veæ u ponedeljak 25. avgusta. Na raspravi o administrativnim pitanjima održanoj u odsustvu optuženog Tužilaštvo je najavilo da æe izvoðenje dokaza završiti poèetkom decembra ove godine, tako da bi Slobodan Miloševiæ, ukoliko ne bude nepredviðenih odlaganja, svoj dokazni postupak mogao da zapoène poèetkom 2004.

XS
SM
MD
LG