Linkovi

Ublažena anti-amerièka retorika - 2003-07-31


Dok su glavni izveštaji u arapskim novinama i dalje usredsreðeni na amerièku okupaciju Iraka i palestinsko-izraelski konflikt, posmatraèi uoèavaju da je u poslednjih nekoliko nedelja anti-amerièka retorika u nekim od arapskih državnih listova smanjena. Na primer, u izveštajima uticajnog egipatskog lista “Al Ahram” o palestinsko-izraelskoj krizi, poèinje da se razmatra moguænost da bi “mapa za mir” na Bliskom Istoku mogla da uspe. Šef katedre politièkih nauka na Kairskom univerzitetu, Hasan Nafai ukazuje da postoji oprezan optimizam:

“Mapa za mira je zapoèela. Suèeljava se sa izvesnim teškoæama, ali veliki broj arapskih zemalja, ukljuèujuæi Egipat, smatra da se one mogu prevaziæi uz pomoæ Sjedinjenih Država, kontaktom sa Palestinskim vlastima i drugima”.

Nafai kaže da nijedna arapska vlada ne želi da bude okrivljena da ometa mirovni proces:

“Niko ne želi da bude smatran preprekom za uspeh. Svi žele da budu viðeni kao neko ko želi da pomognu ostvarenje “mape za mir”.

Drugi analitièari ukazuju da uz novu nadu u moguæ mir izmeðu Izraelaca i Palestinaca, javnost tih zemalja se sada okreæe važnijim unutrašnjim pitanjima. Politikolog Mona Makhram Ebid, sa Kairskog univerziteta kaže da su ljudi zamoreni vestima iz regiona, i da se poveæava zainteresovanost za pitanja kod kuæe:

“Ljudi su veoma zaintersovani za domaæe probleme. Postoji izvesna zamorenost regionalnim pitanjima, i postoji tendencija da im treba dati šansu Izraelcima i Palestincima. Javnost smatra da bi “mapa za mir” možda na kraju mogla da donese Palestincima neki boljitak. No, ljudi su mnogo više okupirani domaæim problemima zbog velikog rasta cena. Mislim da se svaka porodica suoèava sa teškoæama. Bogati zbog pada vrednosti dolara, siromašni zbog ukidanja subvencija za osnovne potrepštine”.

Ali analitièar arapskih medija, Said Sadek Amin, kaže da su vlade bliskoistoènih zemalja decenijama koristile sredstva informisanja za skretanje pažnje sa domaæih pitanja. To je, prema Aminovim reèima, štetilo razvoju demokratije u regionu, koja bi mogla da ugrozi neke od ustaljenih režima. On stoga, ne oèekuje da æe sadašnje zatišje u anti-amerièkoj retorici u medijima potrajati duže.

“Palestinsko pitanje se veæ 50 godina koristi za izbegavanje akutnih unutrašnjih problema,kao izgovor za represiju i opravdanje za nedostatak demokratije, ljudskih prava, otvorenosti i odgovornosti. Pravo rešenje za naše probleme leži u tome da arapske zemlje razgovaraju o sopstvenim problemima, a ne o problemima svojih suseda. Do demokratizacije i napretka vodi unutrašnji razvoj, a ne pokušaji da se reše tuði problemi”.

Jedan visoki egipatski zvaniènik, koji je želeo da ostane anoniman, naveo je u intervjuu Glasu Amerike još najmanje dva razloga što su arapski mediji u poslednje vreme smanjili kritiku. Po njegovim reèima leto je i mnogi uticajniji ljudi u regionu su na odmoru. Pored toga, u regionu se sada nalazi 160,000 amerièkih vojnika koji, iako su usredsreðeni na Irak, utièu na to da arapske vlade sada nerado preko medija kritikuju Sjedinjene Države.

XS
SM
MD
LG