Linkovi

Podpredsednik Dik Èeni o Iraku - 2003-07-29


Dvanaest godina diplomatije. Više od deset rezolucija Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija. Stotine inspektora Svetske organizacije za naoružanje. Èak i udari na odabrane vojne ciljeve u Iraku. Sve te mere su preduzete da bi se režim Sadama Huseina naterao da se povinuje uslovima Sporazuma o prekidu vatre na kraju rata u Persijskom zalivu 1991. Ali sve to nije uspelo. Savet bezbednosti je novembra 2002. jednoglasno uvojio rezoluciju kojom se proglašava da Irak krši svoju obavezu da uništi oružja za masovno uništavanje. Ujedinjene nacije su ukazale da æe Irak snositi ozbiljne posledice u sluèaju da se Sadam Husein u potpunosti i odmah ne povinuje svojim obavezama. Iraèki diktator je to odbio. Predsednik Buš je 17. marta dao Sadamu Huseinu i njegovim sinovima Udaju i Kusaju, rok od èetrdeset osam sati da napuste Irak. Sadamova odluka da ostane je jedna od poslednjih odluka koje je doneo kao diktator Iraka. Režim Sadama Huseina je sada zauvek nestao. Sada, rekao je amerièki potpredsednik Rièard Èeni, “iraèki narod, narod Bliskog istoka i amerièki narod, imaju bezbedniju buduænost, jer je režim Sadama Huseina istorija”.

“Da nismo delovali, Sadam Husein i njegovi sinovi bi još bili na vlasti. Da nismo delovali, još bi postojale sobe za muèenje; zatvorske æelije bi još bile pune dece; masovne grobnice još ne bi bile otkrivene; teroristièka mreža bi još imala podršku i zaštitu režima i Sadam Husein bi još kontrolisao ogromno bogatstvo da troši na svoje hemijske, biološke i nuklearne ambicije”, rekao je potpredsednik Sjedinjenih Država. Dvadeset devet zemalja se prikljuèilo Sjedinjenim Državama i Britaniji da pomognu u stabilizaciji Iraka. Potpredsednik Èeni je ukazao da su osnovne usluge ponovo uspostavljene.

“Koalicione vlasti obuèavaju iraèku policiju da bi pomogli u održavanju reda u iraèkim gradovima i selima i uskoro æe uspostaviti novu civilnu policiju. Upravni savet Iraka, koji su priznale Ujedinjene nacije, sada radi, postavlja ministre i priprema predlog budžeta”, objasnio je Rièard Èeni. U Iraku preostaju mnoge opasnosti. I dalje postoje ostaci Sadamovog režima, kojima se prikljuèuju teroristi iz inostranstva. ”Naša misija nije laka”, rekao je potpredsednik Èeni, “ali æemo pomoæi iraèkom narodu da izgradi slobodnu, suverenu i demokratsku zemlju.“

XS
SM
MD
LG