Linkovi

Šta predstavlja raj ? - 2003-07-29


Da li je raj neko mesto ili stanje duha? Reditelj, scenarista i producent dokumentarnih filmova Džon Šejnfeld istražuje ovo pitanje u saradnji sa televizijskim kanalom kompanije National Geographic. Kako bi ispitao raj u shvatanju pripadnika judaizma, Šejnfeld je razgovarao sa Jevrejima koji žive u planinama Azerbejdžana. Oni smatraju da je raj -- živeti ispravano u skladu sa drevnom verskom tradicijom.

“Zaista me je fasciniralo to što su oni grupa ljudi koja živi na istom mestu u prethodnih dve i po hiljade godina. Oko njih nadire islam, a oni preživljavaju kao Jevreji. Ono što sam zakljuèio je da su to uspeli držeæi se svoje vere, ona ih je održala“.

Buduæi da žive u regionu koji je promenio mnoga carstva, od Perijskog do Ruskog, Jevreji iz azerbejdžanskih planina prihvatili su tolerantnost kao jedno od glavnih verskih uporišta. U filmu Džona Šejnfelda pojavljuju se i vernici i predstavnici ugledni predstavnici zajednice, medju kojim je i najstariji u tom kraju. ”Mi želimo da mesto na kome živimo bude mirno i bezbedno, bez ubistava, plajèki i traèerenja. To je raj za nas“.

Zapadni doživljaj raja formirao se kroz hrišæansku umetnost, gde je raj veoma èesto predstavljan kao mesto sa svetiteljima i andjelima, a jedno od glavnih obeležja bili su oblaèiæi. Medjutim, Gregori Bojl, katolièki sveštenik koji sluèi zajedno sa èlanovima bandi u Los Andjelesu, smatra da je pitanje raja manje važno u odnosu na opstanak u opasnom delu grada.

“Prvo dete iz ovog kraja sahranio sam 1988. godine, pre dve nedelje, sahranio sam 113-to“.

Za oca Gregorija i mladje èlanove bandi, pomisao na raj daje utehu u tragediji, a njega samog inspiriše na temljan pristup u vraæanju mladeži na posao. Džon Šejnfeld je uoèio razlièite koncepte raja medju neobiènim turskim dervišima, sufi muslimanima koji slave Boga kroz ritualni ples.

”Mi smo u velièanstvenom okruženju, nemamo veze sa spoljnim svetom. Mi jesmo u raju. (Šejnfeld) Ovim plesom, oni izražavaju svoja simbolièka oseæanja o raju i vasioni“.

Da bi otkrio kakva su budistièka shvatanja raja, Šejnfeld je razgovarao sa monahinjom sa Tajlanda, koja govori o drevnoj tradiciji ženskog služenja Bogu.

“Kako mi je sama rekla, raj nije konaèno odredište budista, to je jedna od opcija. Zapravo, kako sam shvatio, po budistièkom modelu postoje 33 vrste rajskog odredišta“.

Šejnfeld dodaje da je za budiste raj samo jedna od stanica na putu za veèno prosveæenje. U Indiji, ovaj producent je razgovarao sa Virom Badrom Mišrom, profesorom inžinjerstva i sveštenikom u Hindu hramu. On je svoj život posvetio spašavanju reke Gang, koja je svetinja za induse. Za vernike, raj može da bude centar posveæenosti veri, osnova za moralni zakon ili izvor opraštanja. Šejnfeld dodaje da mnogima sa kojima je razgovarao, raj predstavlja ideal koji pokreæe život ovde i sada.

“To je osnovna poruka ovog dokumentarnog filma, ukoliko ona treba da postoji. Mnogo vekova prolivana je krv u ime vere. A mislim da je ovaj film pokazao da mi nismo baš toliko razlièiti. Svi imamo sliène ciljeve, nade i snove i ako bismo malo bolje obratili pažnju i nauèili ponešto o tome, možda bismo uspeli da nadjemo jezik sporazumevanja“.

Takodje bismo bili bliži ideji raja. Dokumentarni film Džona Šejnfelda, "U ime raja" uradjen je u produkciji kanala National Geographic Channel.

XS
SM
MD
LG