Linkovi

Uskoro odluka o mirovnim snagama za Liberiju - 2003-07-24


Kako iz Pentagona izveštava novinar Glasa Amerike Aleks Belida -- odluka o slanju amerièkih mirovnih trupa u Liberiju biæe izgleda uskoro objavljena:

Vojni izvori navode da bi u roku sledeæih 24 sata moglo biti izdato saopštenje o osnivanju takozvane ”Zajednièke radne grupe za Liberiju“. Za sada nisu poznati mnogi detalji, ukljuèujuæi kritièno pitanje kad bi te snage mogle biti upuæene u Liberiji. No, izvori, koji su želeli da ostanu anonimni, ukazuju da æe te snage -- èiji broj vojnika nije poznat -- biti vezane za Evropsku komandu amerièkih snaga, zaduženu za veliki deo Afrike. Izvori navode da bi amfibijski ratni brod USS Ivo Džima takodje mogao biti stacioniran u vodama nadomak Liberije koji æe služiti za prebacivanje amerièkih mirovnih snaga. Ivo Džima sa još dva broda, nedavno su dobili naredjenje da otplove iz voda Roga Afrike u Sredozemno more u sklopu mera predostrožnosti zbog krize u Liberiji. Medjutim, vojni izvori sada sugerišu da veæina, ako ne i svih 2300 Marinaca sa ova tri broda, možda neæe uèestvovati u mirovnoj operaciji. Predsednik Buš je, inaèe, sve dosada isticao da æe amerièka umešanost u Liberiji biti ogranièena u obimu i trajanju. Zapadno-afrièki lideri su, u meðuvremenu, saopštili da æe dva nigerijska bataljona, od po 1,300 -- biti upuæena u Liberiji. Te æe snage verovatno dobiti amerièku pozadinsku podršku. Pripadnici amerièkog tima za procene zajedno sa zapadno afrièkim liderima razmatraju spremnost regionalnih snaga da uèestvuju u mirovnim operacijama. U Liberiji se, takoðe nalazi amerièki tim za procenu bezbednosne i humanitarne situacije. Pomenuta dva tima propraæena su sa 100 amerièkih vojnika i èetiri letelice - tri helikoptera i jedan teretni avion - koji su spremni i za eventualnu operaciju evakuacije. U Liberiji se,inaèe, nastavljaju borbe izmedju vladinih trupa i pobunjenika, što je dovelo do humanitarne krize.

XS
SM
MD
LG