Linkovi

Internet postaje glavno politièko orudje - 2003-07-23


Upotreba interneta za prikupljanje novèanih priloga i pridobijanje pristalica postala je jedan od najznaèajnijih elemenata tekuæe predizborne kampanje. Politièki analitièar i profesor istorije na Amerièkom univerzitetu, Alan Lihtman, kaže da internet sada igra jednu od kljuènih uloga u oblikovanju kampanja demokratskih kandidata, koji se bore za nominaciju svoje stranke za predsednièke izbore 2004.:

”Mislim da je internet najzad postao jedno od glavnih orudja kampanje, sa velikim uticajem na politiku predsednièkih izbora. To je nagovešteno pre nekoliko godina, kada je Džon MekKejn sprovodio kampanju za nominaciju Republikanske stranke, kao rival Džordžu Bušu. On je vrlo efikasno koristio internet za prikupljanje priloga i širenje svojih ideja.“

Kandidat koji ove godine najviše koristi internet je Hauard Din, bivši guverner države Vermont, i jedan od devetorice kandidata za nominaciju Demokratske stranke. Zahvaljujuæi kompjuterskoj mreži Din je uspeo da prikupi više novca od bilo kog svog stranaèkog rivala. Ali dok i drugi demokratski kandidati koriste internet za prikupljanje novca i upisivanje dobrovoljaca, Din je odbacio tradicionalno gledište da kampanja treba da bude pod strogom kontrolom šaèice struènjaka i da kandidati treba da ponavljaju samo pažljivo sroèene poruke. Njegova kampanja podstièe èitavu armiju pristalica van centralne kontrole da uz pomoæ interneta organizuju skupove, dele štampani materijal i razgovaraju sa predstavnicima medija. Profesor Alan Lihtman kaže da su tradicionalnija orudja kampanje, kao što su slanje brošura poštom i televizijske reklame, mnogo skuplja i preciznije usmerena od interneta, koji stiže do najrazlièitijih slojeva stanovništva:

”Naravno, u Americi postoji digitalni jaz koji pokazuje da manjine i siromašniji nemaju tako širok kontakt sa internetom. Ali, kao prvo, taj jaz se smanjuje, a kao drugo, to su ljudi koji redje izlaze na izbore. Prema tome, internet je vrlo korisno orudje za kontakt sa takvim biraèima.“

Do sada, skoro 65 hiljada ljudi prijavilo se preko interneta za susrete sa drugim pristalicama Hauarda Dina, kako bi se dogovarali o tome kako da pomognu njegovoj kampanji. To je za oko 10 odsto više potencijalnih glasaèa nego što su prikupili ostali kandidati putem interneta. Iako analitièari kažu da je prerano zakljuèivati koliko æe internet uticati na izbore, jasno je da taj medij predstavlja novo orudje za dosezanje i povezivanje onih glasaèa koji inaèe nikada ne bi došli u medjusobni kontakt.

XS
SM
MD
LG