Linkovi

Svetsko stanovništvo - 2003-07-23


Prema oèekivanjima, do 2050. godine na svetu æe biti devet milijardi ljudi - što je ogromno poveæanje u odnosu na sadašnjih šest zarez tri milijarde. Najveæi porast æe biti zabeležen u Africi, Aziji i Latinskoj Americi. I dok stopa nataliteta u zemljama u razvoju raste, broj rodjenih u razvijenim zemljama opada, a opšta populacija stari. To znaèi da je manji broj ljudi izložen veæem opterechenju u cilju podrške potrebama društava u razvoju. Demograf Karl Haub iz pomenutog biroa ne oèekuje da æe se trend promeniti.

”Mi znamo dve stvari o buduæem porastu stanovništva. Jedna je da broj stanovnika u razvijenim zemljama neæe rasti, a druga je da æe u zemljama u razvoju rasti. Ono što ne znamo je koliki æe biti obim tog porasta.“

U studiji Demografskog biroa se navodi da se zemljama u razvoju godišnje rodi 80 miliona ljudi, a u razvijenim zemljama tek jedan milion. U Indiji æe se, na primer, prema oèekivanjima, broj stanovnika poveæati za preko 50 posto tokom sledeæih pola veka, na više od milijardu i po. Demografske statistike Ujedinjenih nacija ukazuju da jeporast stanovništva u Indiji tokom jedne nedelje ravan porastu u svim zemljama èlanicama Evropske unije. Afrièki kontinent æe, prema oèekivanjima, do sredine ovog veka imati tri puta više stanovnika nego Evropska unija. Gospodin Haub je izjavio na konferenciji za štampu da porast stanovništva reflektuje efikasnost programa za porodièno planiranje kao i ekonomske, zdravstvene i druge uslove. Pa ipak, on kaže da virus SIDE hara u nekoliko afrièkih zemalja, nije ogranièio sveukupnu stopu rasta stanovništva.

”Kad je SIDA poèela da odnosi žrtve krajem osamdesetih i poèetkom devedesetih, ljudi su prirodno pretpostavili da æe uzrokovati smanjenje stanovništva u Africi. To se jednostavno neæe dogoditi. SIDA je svakako nanela štetu pojedinim zemljama - Keniji, Južnoafrièkoj republici i iznad svega Botsvani, ali u Africi kao celini tokom sledeæih pedeset godina broj stanovnika æe se poveæati za èitavu milijardu.“

Ekonomisti podvlaèe da se najsiromašnije zemlje na svetu veæ bore sa problemom ishrane i brige za sve veæi broj mladih. Izveštaj Demografskog biroa ukazuje da je svaka treæa osoba u zemljama u razvoju, ispod petnaest godina starosti.

XS
SM
MD
LG