Linkovi

SAD moraju što pre da se izbore za naklonost Iraèana - 2003-07-19


U izveštaju koji je pripremio tim privatnih struènjaka za posleratnu obnovu kaže se da zbog ogromnog broja problema Sjedinjene Države moraju biti spremne da još nekoliko godina ostanu angažovane u Iraku. Autori izveštaja, koje je angažovao amerièki Sekretarijat za odbranu, posebno upozoravaju da æe zbog visokih oèekivanja iraèkog stanovništva sledeæa tri meseca biti kritièna za rešavanje nestabilne bezbednosne situacije. Uprkos znaèajnom napretku u posleratnom periodu, kaže se u tom dokumentu, potencijal za izbijanje haosa svakim danom je sve realniji, zbog neprestanih napada koje vrše pristalice bivšeg režima.

Juèe, u Pentagonu, podsekretar za politièka pitanja Daglas Fejt opisao je ovaj izveštaj kao ozbiljan, ali je dodao da u Pentagonu ima onih koji se ne slažu sa iznetim gledištima:

”U Pentagonu ili u amerièkoj Vladi ima onih koji se ne slažu sa èinjeniènom analizom, procenama ili preporukama iz ovog izveštaja. Ali to je ozbiljan rad, sa mnogim dobro uoèenim èinjenicama i dobrim idejama,“ rekao je on.

Fejt je odbio da diskutuje specifièno upozorenje eksperata o znaèaju narednog tromeseènog perioda. Èlanovi pomenutog tima, koji su prisustvovali specijalnom brifingu u Pentagonu, takodje su odbili da iznesu pojedinosti. Ali jedna od njih, Džoana Mendelson-Forman, iznela je gledište da je rešavanje pitanja sudbine svrgnutog lidera Sadama Huseina od kljuène važnosti:

”Najvažniji cilj za sticanje poverenja iraèkog naroda u ovom trenutku jeste to da svi žele da saznaju gde je Sadam, kako bi mogli da krenu dalje. Našli smo se u procepu izmedju rekonstrukcije i kraja perioda sukoba, pa su im potrebni dokazi. Taj period treba da ima neku vrstu završetka i mi smatramo da je tri meseca verovatno logièan rok da se primene neke od stvari o kojima smo govorili,“ rekla je Džoana Mendelson-Forman.

Ova njena izjava dolazi u trenutku kada je jedan amerièki obaveštajni funkcioner izjavio da je nov tonski snimak glasa Sadama Huseina verovatno autentièan i verovatno snimljen nedavno, što znaèi da je Sadam preživeo rat. Na snimku, koji je u èetvrtak emitovao jedan arapski TV kanal, pozivaju se Iraèani da se oružjem odupru Amerikancima predvodjenoj okupaciji. U izveštaju privatne grupe eksperata izneto je nekoliko preporuka u vezi sa pitanjiam bezbednosti. Na primer, preporuèuje se pojaèano prisustvo koalicionih trupa na ulicama, naroèito u Bagdadu. Takodje se predlaže korišæenje privatnih organizacija za obezbedjivanje objekata niskog rizika, kako bi se vojnici oslobodili za druge bezbednosne zadatke.

XS
SM
MD
LG