Linkovi

Iraèki upravni savet - 2003-07-16


Nacionalni upravni savet poèeo je da funkcioniše u Iraku. U savetu je okupljena, prvi put u istoriji Iraka, reprezentativna grupa politièkih lidera iz raznih delova zemlje - kako izgnanika tako i onih koji su uspeli da ostanu u Iraku uprkos režimu stranke Baas. Medju 25 èlanova saveta ima i šiitiskih i sunitskih muslimana, Kurda, jedan Hrišèanin, i jedan Tukrmen, kao i tri ženska èlana. Savet je osnovan u skladu sa rezolucijom 1483, Saveta bezbednosti UN. Prve akcije saveta su bile da se ponište praznici kojima se slavio režim stranke Baas i odredi delegacija za konsultacije sa Savetom bezbednosti UN. Pored saradnje sa koalicijom u rešavanju svakodnevnih problema, upravni savet æe uèestvovati u pisanju iraèkog ustava. Taj ustav æe, kako je rekao amerièki administrator privremene koalicione uprave Paul Bremer, ”napisati Iraèani za iraèki narod.“ Njega neæe napisati koalicija. A pošto ustav bude napisan,” rekao je ambasador Bremer, “ iraèki narod æe dobiti priliku da odluèuje o njemu, a zatim æe Iraèani izabrati suverenu vladu. Tada æe posao koalicije biti okonèan.”

Nacionalni upravni savet je samo jedan od znakova kretanja u pravcu slobode u Iraku. Svi glavni iraèki gradovi i 85 odsto mesta sada imaju gradska veæa. Iraèani sve više preuzimaju odgovornost nad lokalnom upravom, kao što su zdravstvo, vodovodna i elektrodistribuciona mreža. Pored toga, više od 150 listova poèelo je da izlazi od kako je Irak oslobodjen od tiranije Sadama Huseina. Kao što je ambasador Bremer rekao “ Iraèani se sve glasnije i slobodnije izražavaju , nakon 35 godina prisilnog æutanja”.

Medjutim, mali broj Iraèana --èlanova bivšeg režima-- protivi se slobodi. Njima su se pridružili strani teroristi i kriminalne bande. ”Oni se ne libe nièega”, rekao predsednik Džordž Buš, ”u nastojanju da ponovo osvoje vlast i povrate privilegije”.

Ali tiranija se neæe vratiti u Irak. Oni koji ugrožavaju red i stabilnost zemlje suoèiæe se sa porazom, kao što se to dogodilo i sa samim režimom.”SAD i koalicioni saveznici su rešeni,“ rekao je predsednik Buš, da osiguraju da Irak ”bude bezbedan, a da Iraèani sami upravljaju svojom zemljom.”

XS
SM
MD
LG