Linkovi

Domaæa radinost u Sjedinjenim državama - 2003-07-14


Džon Lohman, direktor virdžinijanskog Programa za folklornu umetnost, nada se da æe projekat zaživeti. Programom se predvidja da majstor i njegov šegrt ovde zajedno provedu devet meseci uèeæi i radeæi. Na taj naèin produžavamo tradiciju. Jedan od majstora umetnika koji uèestvuju u programu je i Flori Jagoda, sefardska jevrejka kojoj je nedavno dodeljena stipendija Fondacije za nacionalno nasledstvo za njene ladino balade na lidino jeziku, kojim govore jevreji u Španiji, Turskoj i severnoj Africi..

”Ova muzika je deo moje porodice. Moja baka, nije govorila, veæ pevušila. Imala je divan glas. Od kad znam za sebe, ta muzika je za nas bila deo svakodnevnog života“.

Ladino tradicija je održavana u životu vekovima: preživela je proterivanja jevreja iz Španije 1492. godine i nacistièki holokaust 20. veka. Flori Jagoda, koja je odrasla u Sarajevu, jedina je u svojoj porodici preživela drugi svetski rat.

Suzan Gaeda, šegrt Flori Jagode, kaže da uživa u posebnom odnosu koji je uspostavila sa majstorom kako na muzièkom tako i na prijateljskom planu.

U programu su zastupljenje i druge tradicionalne vrste folklorne umetnosti. Grejson Èeser je legenda u Viržinije kao duborezac koji pravi drvene patke. Svojevremeno su ti drveni mamaci bili veoma važno pomagalo u lovu da bi tokom dvadesetog opala potražnja za njima. Èeser je sreo svog šegrta, 23 godišnjeg Robija Marša, kad je ovaj od majstora kupio jednu njegovu drvenu rukotvorinu. Marš sada uèi kako da toj umetnosti da sopstveni peèat. Ovaj program takodje omoguæava nastavak raznovrsnih tradicija koje odumiru - od pevanja duhovnih pesama u kvartetu bez muzièke pratnje, preko izrade violina i majstorija kovaèkog zanata, do posebne tehnike sviranja bendža. Slušamo kvartet braæe Pašal, majstora koji æe u okviru Programa folklorne umesti, svojim šegrtima preneti tajne posebne tradicije duhovne pesme.

XS
SM
MD
LG