Linkovi

Amerièki Kongres o bioterorizmu - 2003-07-09


U izveštaju dvostranaèke, neteèevinske, grupe ”Partnerstvo za javnu službu“, navodi se da amerièka vlada ne poseduje adekvatan broj struènjaka koji imaju kvalifikacije potrebne da se predvidi, pripremi za i odgovori na bioteroristièki napad. Maks Stir, predsednik i izvršni direktor te organizacije, kaže:

”Biološko oružje je atomska bomba siromašnih i jasno je da moramo biti što je moguæe spremniji da spreèimo i odgovorimo na potencijalni napad”.

Ova studija obuhvata ocenu rada pet kljuènih federalnih agencija tokom protekle godine. Izmedju ostalog, u izveštaju se zakljuèuje da æe 50 odsto federalnih službenika, koji rade na odbrani od biološkog napada, penzionisati tokom sledeæih pet godina. Potražnja za takvim struènjacima raste, navodi se u istom izveštaju, dok je broj raspoloživih eksperata u padu. Pomenutim izveštajem se apeluje na federalnu vladu da regrutuje kvalifikovano osoblje u domenu biologije i medicine, osnuje institut za bio - odbranu koji bi usavršio sluzzbenike koji veæ rade na tom polju, i ponudi veæe plate kako bi privukla kvalifikovane kandidate. Senator Suzan Kolins, republikanka iz Mejna, podsetila je da je pre manje od dve godine zbog pisma sa sporama antraksa poslatog u Senat skoro prekinut rad Kongresa. Druga pisma sa antraksom usmritla su pet ljudi, a policija još uvek nije utvrdila ko je bio odgovoran za te incidente.

”Lekcija koju treba nauèiti iz oktobra 2001 godine glasi da je pretnja bioterorizmom veoma realna i da æe postajati sve opasnija u buduænosti”.

Senator Kolins, predsednik Senatskog odbora za vladina pitanja, obeæala je da æe održati pretres o pomenutom izveštaju, a zakljuèke izvedene u njemu iskoristiti za nacrt zakona sa ciljem da se poboljša spremnost vlasti da adekvatno reaguju u sluèaju bioteroristièkog napada.

XS
SM
MD
LG