Linkovi

Nanotehnologijom ka veštaèkim organima - 2003-07-09


Nauènici amerièkog univerziteta zvanog Masaèusetski institut za tehnologiju i medicinskog fakulteta Univerziteta Harvard postigli su znaèajan pomak u nastojanju da na osnovu nanotehnologije konstruišu organe koji bi mogli da zamene ljudske. Imitirajuæi sastav i funkcije krvnih sudova oni su konstruisali mikroskopski mali uredjaj koji može da snabdeva æelije ljudskih organa kiseonikom i drugim hranljivim materijama. Nauènici su do sada uspeli da proizvedu veštaèku pokožicu i hrskavicu, ali tkivo organa je znatno komplikovanije, jer zahteva sistem za ishranu æelija. U okviru najnovijeg eksperimenta, istraživaèi su sagradili kompjuterski model mreže finih krvnih kapilara, a zatim laserom iscrtali tu mrežu na specijalnoj silikonskoj ploèici, koja je onda poslužila kao kalup u koji su ulili biokompatibilni polimerski film. Ovaj postupak predstavlja kopiju tehnologije za proizvodnju kompjuterskih èipova. U sledeæoj fazi, izmedju dva sloja filma ubaèena je mikroporozna membrana, a zatim je sve spojeno. U laboratorijskim uslovima, ova mrežica je bila u stanju da najmanje nedelju dana snabdeva æelije ljudskog bubrega i jetre neophodnim hranljivim sastojcima. Sistem usadjen u laboratorijske pacove funkcionisao je nedelju dana. Za sada, nauènici eksperimentišu sa uredjajima koji imaju samo jedan sloj membrane, dok bi, na primer za funkcionisanje jetre, trebalo imati sistem od 30 do 50 slojeva membrana. Ali ovo nisu puki eksperimenti, jer nauènici kažu da im je krajnji cilj proizvodnja kompletnih organa koji funkcionišu.

XS
SM
MD
LG