Linkovi

Tranzicija od tiranije ka slobodi - 2003-07-06


Tranzicija od tiranije ka slobodi uvek je zahtevala da se savladaju brojne prepreke. Mada su u Iraku okonèane glavne vojne operacije, ostaci režima Sadama Huseina su i dalje prisutni. Oni pokušavaju da sabotiraju nastojanja obnove, ali ne mogu da uspeju u tome. Uz pomoæ koalicije koju predvode SAD, narod Iraka æe ponovo izgraditi svoju zemlju,. kako je rekao predsednik Buš:

”Po prvi put za više od deset godina, Irak æe se ponovo otvoriti prema svetu, dok æe se uticaj progresa u Iraku osetiti na celom Bliskom istoku. tokom vremena demokratska vlada u Iraku æe pokazati da sloboda može da uspe i u tom regionu”.

SAD su jedna od mnogih zemalja koje osiguravaju bezbednost u Iraku. Predviðeno je da meðunarodna divizija koju æe predvoditi poljske snage zameni amerièke marince. Meðunarodne snage æe osigurati bezbednost i uèestvovati u rekonstrukciji i humanitarnim akcijama u iraèkim gradovima - Babil, Karbala, Nadžaf i Vasit. Sedamnaset zemalja æe uputiti svoje vojnike u ovu diviziju, ukljuèujuæi Litvaniju, Nikaragvu, Filiupine, Tajland, Španiju i Slovaèku, Oni æe se pridružiti amerièkim snagama koje æe ostati u Iraku, kao i jediniciama iz Australije, Britanije, Italije, i Holandije. Predstavnici jednog broja zemalja su veæ u Iraku. Pukovnik Januš Adamèak, šef poljskog tima u meðunarodnoj diviziji, rekao je: ”Mi poèinjemo da izgraðujemo dobru osnovu za vreme koje æemo provesti zajedno sa drugima u Iraku. Uz zajednièku volju možemo da ostvarimo naše ciljeve.“

XS
SM
MD
LG