Linkovi

Intel prodao više od milijardu kompjuterskih èipova - 2003-06-29


Intelov savremeni mikroprocesor tipa Pentijum 4,600 puta je brži od prvog, proizvedenog pre èetvrt veka. Èipovi te kompanije sada se ugradjuju u 80 odsto kompjutera proizvedenih u Sjedinjenim Državama. Kako kaže generalni direktor Intela, Pol Otelini, èitav savremeni svet oslanja se na informativnu tehnologiju. U bliskoj buduænosti neæemo više meriti koliko u nekoj zemlji ima stanovnika po jednom kompjuteru, veæ koliko ima kompjutera po jednom stanovniku. Otelini kaže da se njegova kompanija više ne oslanja na potrebu kupaca da imaju brže i bolje kompjutere:

”Niko ne kupuje svake godine nov kompjuter. Iako mi stalno izbacujemo na tržište nove èipove, naš pravi cilj je da nudimo nove sposobnosti. Kada kombinacija novog hardvera i softvera otvori te nove moguænosti, ljudi se tada odluèuju za zamenu starih kompjutera novim. Ali dve treæine ljudi na svetu nikada nije dodirnulo kompjuter, što znaèi da je potencijal tek površno iskorišæen.“

Otelini kaže da Intel sada intenzivno radi na fizièkoj integraciji kompjuterskog procesora i uredjaja za komunikaciju, što æe omoguæiti da kompjuteri medjusobno komuniciraju bežiènim putem. Kako je tehnološki sektor amerièke privrede poèeo da pokazuje znake oporavka Pol Otelini gaji optimizam da æe takva vrsta èipova proširiti moguænosti informativne tehnologije:

”Veliki sam optimista. Mislim da æe, naroèito u razvijenijim privredama, to poveæati produktivnost. A što se tièe privreda u razvoju, ovo æe za njih predstavljati moguænost da na konkurentan naèin naprave prelaz ka 21. veku.“

Ranije ovog meseca, korporacija Intel izdala je veoma optimistiènu prognozu za drugo tromeseèje, sa bruto prihodima od 6 milijarde i 600 miliona dolara. Dok proslavlja 25. godišnjicu svog prvog èipa, Intel se sve više okreæe medjunarodnim tržištima.

XS
SM
MD
LG