Linkovi

Preispitivanje efikasnost amerièke politke prema Iranu - 2003-06-27


Zakonski predlog o sankcijama Iranu i Libiji ozakonio je svojim potpisom predsednik Bil Klinton 1996. godine. U to vreme, predsednik Klinton je okarakterisao Iran i Libiju kao “najopasnije sponzore terorizma u svetu“. Kongres je ponovo osnažio taj zakon 2001. godine. Prvobitno formulisanim zakonom zahtevalo se od predsednika da nametne sankcije svakoj stranoj kompaniji koja ima veæe poslovne transakcije od èetrdeset miliona dolara sa Iranom ili Libijom. Ogranièenje poslovnih transakcija se odnosilo na naftu i prirodni gas. Medjutim, èlanica Predstavnièkog doma, inaèe republikanac, Ileana Ros-Lejtinen, ukazuje da taj zakon nije bio primenjen i da je malo uticao na investiranje u Iranu koje je iranska vlada koristila za proizvodnju nuklearnog oružja i podršku terorizmu. Ros-Lejtinenova je okrivila veæinu evoropskih kompanija.

“Iako smo zahvalni nekim našim saveznicima u Evropi za pomoæ i podršku u operaciji Iraèka sloboda, oni i druge zemlje èije kompanije investiraju u Iranu moraju da shvate da Iran predstavlja pretnju. “

Funkcioner državnog sekretarijata u Vašingtonu, Ana Borg nastoji da se osigura da primena zakona o sankcijama doprinese što je više moguæe suprotstavljanju terorizmu i oružju iz Irana i Libije. Drugi amerièki funkcioner, pomoænik državnog sekretara za bliskoistoène poslove, Filo Dibl, ukazuje da ima nagoveštaja promene u ponašanju obe zemlje.

” Iako ima još mnogo toga da se uradi, uoèavamo nagoveštaje da obe zemlje oseæaju sve veæi pritisak. I Iran i Libija predstavljau veliki izazov, ali mi napredujemo na polju medjunarodne podrške pritisku na obe zemlje da okonèaju svoju destruktivnu politiku.“

Zamenik direktora Institita za bliskoistoènu politiku Patrik Kloson smatra da bi ekonomske sankcije mogle biti nesavršeno ali neophodno sredstvo za održavanje pritiska na iransku vladu da okonèa podršku terorizmu i nastojanje da poseduje nuklearno oružje.

“Multilateralna diplomatija je nedavno postigla znatan napredak. Bilo bi, medjutim, optimistièno da se misli da æe sam diplomatski pritisak prinuditi iransku vladu da odustane od svog programa proizvodnje nuklearnog oružja “

Kloson naglašava da je saradnja Evrope i Japana bitan deo opšteg napora da se održi pritisak na iransku vladu. No, prema njegovom mišljenju, Sjedinjene Države moraju da upotrebe sa svojim saveznicima taktiku snažnog pritiska. Funkcioner Stejt departmenta Ana Borg je navale u Predstavnièkom domu da æe vlada predsednika Buša izvestiti Kongres kasnije ove godine o tome da li je i koliko zakon o sankcijama Iranu i Libiji bio efikasan.

XS
SM
MD
LG