Linkovi

Oporavak svetske privrede - 2003-06-26


Novo ekonomsko istraživanje Ujedinjenih nacija pokazuje da svetska privreda tek treba da se oporavi od drastiènog usporavanja tokom 2001. godine. Kako javlja novinarka Glasa Amerike, Barbara Šecau - eksperti Svetske organizacije, koji su pre samo šest meseci predvideli da æe stopa rasta u 2003. iznositi 2.75 odsto, su tu stopu sada smanjili na oko 2.25 odsto. Prema redovnoj godišnjoj studiji Ujedinjenih nacija o stanju svetske ekonomije i socijalnim pitanjima - geopolitièka pitanja, odnosno dugotrajna debata oko Iraka i rata koji je usledio, potkopala je ohrabrujuæe znake privrednog oporavka krajem 2002. i poèetkom 2003. godine. Porast nezaposlenosti i postojano usporena trgovina i investicije su takoðe uticali na odloženi privredni rast u svetu. To su razlozi zbog kojih Ujedinjene nacije smatraju da su smanjeni izgledi za znatnije ublažavanje siromaštva u svetu. Jan Kiniburg iz agencije UN-a za ekonomska i socijalna pitanja kaže da je niža vrednost amerièkog dolara takoðe predstavljala smetnju za globalni privredni oporavak:

“Veæ neko vreme istièemo da Sjedinjene Države predstavljaju motornu snagu tog ekonomskog rasta, i to na dva naèina: oèekujemo da æe Sjedinjene Države prve prevaziæi zastoj i prve zapoèeti ekonomsko ozdravljenje i da bi istovremeno mogle da zabeleže brži privredni rast od ostalih zemalja. Ekonomski oporavak Sjedinjenih Država æe stoga biti najbrži i dostiæi najveæi obim.”

Kiniburg takoðe ukazuje na nagoveštaje napredovanja globalne ekonomije i predviða oporavak u drugoj polovini ove godine. U izveštaju Ujedinjenih nacija se navodi da su privrede zemalja u tranziciji, posebno u Istoènoj Evropi i Rusiji ispoljile sposobnost da prebrode pad u globalnoj ekonomiji. Meðutim, sporiji rast od oèekivanog zabeležile su zemlje u razvoju, sa izuzetkom Kine i Indije, koje postižu napredak u borbi protiv siromaštva. Afrika se i dalje bori sa privrednim zastojem. No, Kiniburg istièe da je ovogodišnja studija zabeležila neobièan podatak da je postignut veæi privredni rast na jugu nego na severu Afrike. Usporeni porast trgovine i odugovlaèeno rešavanje finansijske krize u Argentini ugrozilo je privrede velikog broja južnoamerièkih zemalja, mada i tu ima znakova oporavka. Mali broj zemalja u razvoju moæiæe da ostvari zadovoljavajuæi privredni rast pre kraja 2004. godine, zakljuèuje se u novoj studiji Ujedinjenih nacija.

XS
SM
MD
LG