Linkovi

Dokazi o iraèkom oružju masovnog uništenja - 2003-06-26


Èlanica kongresa, Džej Harman, veruje da je Irak, bez ikakve sumnje, u nekom trenutku posedovao hemijsko i biološko oružje. Ona, meðutim, ukazuje da neuspeh amerièkih i britanskih snaga da ih pronaðu, u bilo kom obliku, naglašava znaèaj iscrpne istrage. Ona je želela da poruèi Beloj Kuæi:

“Tražim od ove administracije da ne razmatra vojne akcije, posebno ne preventivne akcije u Iranu, Severnoj Koreji ili Siriji, sve dok ova pitanja ne rašèistimo.”

Harmanova je dodala da je administracija retko iznosila rezerve o raspoloživim informacijama, èime je Amerikance navela da veruju da raspolaže mnogo snažnijim dokazima. Istraga koju sprovodi Predstavnièki dom, dodala je gospoða Harman, pažnju usmerava na pitanje da li je stav administracije bio više zasnovan na indirektnim, umesto na “èvrstim dokazima”. Predsedavajuæi tog komiteta, republikanac Porter Gos, napomenuo je da Amerikanci moraju da budu strpljivi, dok zakonodavci ne završe istragu.

XS
SM
MD
LG