Linkovi

Humanitarna pomoæ za Irak - 2003-06-24


Ujedinjene nacije poèele su prikupljanje više od 250 miliona dolara za humanitarnu pomoæ Iraku. Dženi Badner, dopisnik GA iz UN, izveštava da poziv na prikupljanje sredstava dolazi posle poziva za prikupljanje 2,2 milijarde dolara. Prilozi medjunarodne zajednice i novac dobijen iz Programa Nafta za hranu porasli su na 2 milijarde dolara humanitarne pomoæi Iraèanima. UN sada žele da sakupe preostalih 259 miliona dolara za humanitarne potrebe Iraèana, dok poziv dolazi posle dvodnevne konferencije u sedištu UN u Njujorku, kojoj su prisustvovale potencijalne zemlje donatori. Zamenik Generalnog sekretara Luisa Frešet izjavila je da se mnoge od ozbiljnih humanitarnih potreba koje su bile predvidjene nikada nisu ostvarile i dodala da se pojavio veliki broj hitnih potreba, posebno posle opšte pljaèke koja se desila posle rata u Iraku.

”Mnoge od ovih potreba mi smo oèekivali, a medju njima su i potrebna sredstva za Državni distubutivni sistem koji obezbedjuje dostavljenje zaliha hrane celoj populaciji“.

Medjutim, mnoge druge potrebe pojavile su se u toku i neposredno posle konflikta. Porastu potrebe za humanitarnom pomoæi i intenziviranju humanitarnih aktivnosti posebno su doprinele pljaèke širom Iraka i uništavanje na stotine javnih zgrada.

Zvaniènici UN saopštili su da su neophodne hitne popravke iraèkih vodovoda, kanalizacije i bolnica koji su posebno pogodjeni pljaèkom. Do sada, pomoæ u hrani koja je veæ do sada bila u potpunosti finansirana, bila je najveæi deo humanitarne pomoæi - taènije 2,1 miliona metrièkih tona hrane. Agencije UN pokušavaju da projektima vezanim za zdravlje i ishranu, obrazovanje i uklanjanja nagaznih mina, usmere sredstva ka deci, a u obnovljeni zahtev za pomoæi ukljuèeni su i napori za jednakost polova i povratak izbeglih i raseljenih lica. Koordinator za irak Ujedinjenih nacija, Ramiro Lopez Da Silva, izjavio je poboljšana bezbednosna situacija nije umanjila zabrinutost humanitarnih agencija UN, posebno u pogledu napada na njihove zaposlene.

”Situacija još uvek nije potpuno pod kontrolom. Još uvek imamo oštre restrikcije u pogledu kretanja našeg personala. Postoje delovi zemlje u kojima smatramo da naši zaposleni ne mogu da rade. Bezbednost je još uvek veliki povod za zabrinutost i bojim se da æe tako ostari još neko vreme“.

Zvaniènici UN saopštili su da je njihov cilj da upotpune napore amerièko-britanske koalicije. Medjutim, Ujedinjene Nacije nameravaju veæinu svoje humanitarne pomoæi dostave Iraku do kraja godine.

XS
SM
MD
LG