Linkovi

24.juna 1948. Blokada zapadnog Berlina - 2003-06-24


24. juna 1948. godine, Sovjetske okupacione snage u Istoènoj Nemaèkoj uvele su blokadu zapadnog Berlina, prema kojem je od tada bio dozvoljen samo vazdušni saobraæaj, i to kroz odreðene koridore. Smatra se da je blokada zapadnog Berlina zapravo bila krajnja mera Sovjetskog saveza u pokušaju da primora SAD, Francusku i Englesku da daju ekonomske ustupke u pogledu Istoènog Berlina. Umesto toga, 26. juna avioni amerièkog vazduhoplovstva poèeli su da dostavljaju hranu i ostale potrepštine na aerodromu Tempelhof u Zapadnom Berlinu. Koristeæi teretne avione za vazdušni most, SAD su svakodnevno isporuèivale osamdesedt tona hrane, lekova, medicinske opreme i uglja. Sredinom jula, veæi teretni avioni poèeli su da isporuèuju 1500 tona potrepština svakog dana. Sve ukupno, amerièki, francuski i britanski avioni su bez obzira na vremenske prilike obezbeðivali dovoljne kolièine zaliha za 321 dan blokade Berlina. Kada je uvideo da ovaj pokušaj nije uspeo, Sovjetski Savez je ukinuo blokadu 12. maja 1949. godine.

XS
SM
MD
LG