Linkovi

Mobilni telefoni u putnièkim avionima - 2003-06-21


Avionske kompanije svuda u svetu zabranjuju putnicima da tokom leta koriste privatne mobilne telefone, tvrdeæi da bi to moglo da ometa rad navigacionih i komunikacionih uredjaja u avionu. Amerièka federalna uprava za avio-saobraæaj i udruženje avio-prevoznika sada su zajednièki pokrenuli studiju koja bi trebalo da pokaže da li savremeni uredjaji za bežiènu komunikaciju zaista mogu da ometaju upravljanje avionima. Istraživanjem æe biti obuvaæeni mobilni telefoni, džepni i leptop kompjuteri, a izveštaj se oèekuje pre oktobra 2005. Neki struènjaci kažu da je važeæa zabrana u stvari zasnovana samo na neproverenim izjavama nekih pilota da su zbog toga što su putnici koristili nekakve uredjaje imali teškoæa sa navigacijom. Današnji putnici, naroèito poslovni ljudi, sve èešæe zahtevaju od avio-kompanija da im omoguæe komunikaciju sa zemljom, posebno tokom dužih letova. Zbog toga su nedavno neke veæe kompanije poèele da u svoje letelice ugradjuju prikljuèke za bežiènu vezu sa internetom. Teško je reæi da li bi se trebalo radovati ili strahovati od moguænosti upotrebe privatnih mobilnih telefona u avionima. Jeste da bi bilo zabavno javiti se ukuæanima dok letite negde iznad Atlantika, ali zamislite kako biste gledali film ili èitali knjigu u avionu dok putnici i putnice oko vas naglas æaskaju o ko zna èemu, sa ko zna kim. Možda æe nam kroz nekoliko godina pri ulazu u avion umesto nekadašnjeg pitanja pušaè ili nepušaè, postavljati pitanje: sa mobilnim ili bez?

XS
SM
MD
LG