Linkovi

Samit u Grèkoj priveden kraju - 2003-06-21


Lideri su hvalospevima obasuli prvi ikada napravljeni nacrt evropskog ustava, nazvavši ga važnim korakom ka ujedinjenju kontinenta. Ali neke vlade nisu skrivale promedbe na delove teksta, naroèito one kojima se ogranièava pravo veta na politièke odluke, kao i propust da se u dokumentu pomenu Bog i hrišæanstvo. Sudbina nacrta sada æe biti u rukama delegata na jednoj medjuvladinoj konferenciji, koja æe biti sazvana u oktobru radi proèišæavanja teksta. Diplomate predvidjaju znatne nesuglasice oko njegovih kljuènih delova. Lideri na samitu takodje su podržali predlog nove strategije, u kome se kaže da su dobri odnosi izmedju Evrope i Sjedinjenih Država nezamenljivi, uprkos dubokim razmimoilaženjima oko Iraka. Autor tog nacrta, spoljnopolitièki komesar Evropske unije Havijer Solana, rekao je da unija želi da osetljiva medjunarodna pitanja, kao što je pitanje oružja za masovna uništavanja, rešava u tesnoj saradnji sa Sjedinjenim Državama:

”Naravno, veoma bismo želeli da o tim idejama razgovaramo sa našim amerièkim prijateljima. Naæi æemo mnogo, mnogo taèaka u kojima æemo se slagati, a nadam se ne tako mnogo onih u kojima æemo se razilaziti,“ rekao je Havijer Solana.

Podržavajuæi ranija amerièka upozorenja, Solana je pozvao palestinsku ekstremistièku grupu Hamas i druge sliène organizacije da momentalno proglase primirje i obustavu svih teroristièkih aktivnosti, ili se suoèe sa bespoštednim presecanjem svih izvora finansiranja:

”Spremni smo, ako te organizacije ne pokažu volju da na konstruktivan naèin saradjuju u uspostavljanju primirja, da preduzmemo izvesnu akciju, naroèito što se tièe novèane podrške tim organizacijama,“ rekao je Havijer Solana.

Evropske unija takodje je uputila upozorenja Iranu i Severnoj Koreji da saradjuju sa medjunarodnim nuklearnim inspektorima kako bi odagnale strahovanja da razvijaju nuklearno naoružanje. Veæina evropskih lidera veæ je napustila konferenciju, ali neki ostaju još danas radi sastanka sa liderima pet Balkanskih zemalja koje žele da se uèlane u Evropsku uniju.

XS
SM
MD
LG