Linkovi

Program ”Prenesite znanje“ - 2003-06-16


Inženjer Dejvid Veis proveo je više od 50 godina u avio-industriji i konsultantskom poslu. U poslednjih deset godina radi na Univerzitetu države Merilend na Programu za pouzdanost i bezbednost koji je sam i osnovao, a u penziji je od pre pet godina.

"U jednom od struènih èasopisa video sam oglas o programu ”Prenesite znanje“ koji je poèet na jednom univerzitetu u Bostonu. Kontaktirao sam ih i polako, sa 18 dobrovoljaca, krenuli smo da radimo u deset škola u oblasti Montgomeri."

Duži naziv programa ”Prenesite znanje“ je ”Penzionisani struènjaci koji unapredjuju obrazovanje kroz eksperimentalnu nastavu“. Profesor Hristos Zahopulos sa Graðevinskog fakulteta univerziteta Nortistern u Bostonu, kaže: "Osnovao sam program sa šestoro ljudi 1991. godine u Bostonu u državi Masaèusets. Od tada, trenirali smo 450 ljudi, i trenutno držimo predavanja u 10 amerièkih država."

Nauènik u penziji Dejv Reis kaže da su ciljna grupa deca uzrasta od 12-14 godina, i to onda kada poèinju da pohaðaju èasove iz fizike i da se upoznaju sa osnovnim pojmovima kao što su merenje vremena, sila, ubrzanje i gravitacija. Cilj programa, prema njegovim reèima, jeste da se deca u kritiènom periodu zainteresuju za nauku i inženjerstvo. Lara Hilton , profesor fizike kaže da Veisovo prisustvo na njenim èasovima pomaže ðacima da spoznaju koliko je znanje iz ove oblasti upotrebljivo u svakodnevnom životu.

"Deca vole da vide pravog nauènika. Sa druge strane, mi se upotpunjavamo na predavanjima i radimo zajedno u laboratorijama."

Profesor fizike Dominik Ambrozi koji je radio sa penzionisanim nauènicima u ovom programu, istièe da nauènici dodaju mnogo znanja diskusiji u uèionici, ali da nisu svi jednako uspešni u tome.

"Mnogi imaju znanje ali pitanje je da li umeju da ga prenesu. Ponekada se desi da deca ne razumeju neki pojam ili predavaè ne objašnjava dobro."

Ideja ”Prenesite znanje“ preneta je i u Kraljevsku akademiju nauka u Švedskoj, kada su pre nekoliko godina nauènici iz te zemlje boravili u SAD.

XS
SM
MD
LG