Linkovi

Teriristi pred licem pravde - 2003-06-14


Porota u Ditroitu, u saveznoj državi Mièigen, osudila je èlanove pritajene teroristièke æelije - Abdel Ilju Elmardudija i Karima Kubritija zbog zavjerenièke podrške islamskim teroristima. Treæi èlan te grupe, Ahmad Hanan, proglašen je krivim za falsifikovanje dokumenata u cilju zavjere. Èetvrtom optuženom izreèena je oslobadjajuæa presuda.

Osudjeni su imigranti iz Maroka. Radili su na Aerodromu Detroit Metropliten. Šest dana nakon Al kaidinih teroristièkih napada na Svjetski Trgovinski Centar i pentagon, federalni agenti su u pretresu stana koji su dijelili dvojica osudjenih - pronašli lažne pasoše, vize i druge dokumente. Pronadjeno je i preko hiljadu traka sa zvuènim zapisima koji su pozivali na terorizam i ubijanje hrišæana i jevreja. Takodje su nadjene skice, fotografije i videokasete potencijalnih meta za teroristièke napade.

Èetvoro optuženih su na sudu uživali ista prava kao i drugi Amerièki državljani, bez obzira na vjeru i njihovo etnièko porijeklo. Optuženi su pred Velikom porotom, na osnovu dokaza prikupljenih na osnovu sudskog naloga. Tokom osmodnevnog sudskog procesa imali su pravo na advokate. Sudjenje je bilo javno i prisustvovali su mu novinari iz zemalja širom svijeta. Trojica osudjenih imaju pravo na žalbu višoj sudskoj instanci.

Njih trojica su medju oko 240 uhapšenih nakon napada 11. septembra 2001. godine, pod sumnjom da su umiješani u teroristièke aktivnosti ili da su povezani sa teroristima.

Sjedinjene države æe, kako je to naglasio i direktor Federalnog istražnog biroa Robert Miler, i ubuduæe biti razumne u smislu potrebne ravnoteže izmedju bezbjednosnih prijetnji i slobode:

“Mnogo toga što radimo poveæava našu bezbjednost bez zakidanja sloboda, i uvijek postoji ravnoteža...Jedino što ne želimo je da zbog bezbjednosnih prijetnji žrtvujemo slobodu, jer bi teroristi u tom sluèaju dobili ono što hoæe“.

Presuda èlanovima tajne teroristièke æelije u Detroitu jasno ukazuje na opredjeljenost Sjedinjenih država da teroristi budu privedeni pravdi - a da se istovremeno to obavi u potpunosti u skladu sa zakonom.

XS
SM
MD
LG