Linkovi

Novi arheološki sonar - 2003-06-14


Nauènici na Masaèusetskom institutu za tehnologiju razvili su nov, bežièni podmorski sonar, koji æe pomoæi arheolozima u izradi preciznih mapa podvodnih lokacija, pokrivenih muljem na morskom dnu. Visokofrekventni signali novog sonara prodiru kroz mulj i uz pomoæ kompjutera iscrtavaju trodimenzionalni model dna i svega što se nalazi zatrpano u mulju, do dubine od oko dva metra. Ovakvi sonari odavno se koriste za istraživanja morskog dna, ali do sada ni jedan nije mogao da iscrtava tako preciznu sliku. Novisistem sastoji se od dva hermetièki zatvorena metalna kontejnera velièine vekne hleba. Svaki kontejner ima spoljne zvuènike, koji odaju zvuène signale i mikrofone koji primaju eho. Unutra su pojaèavaèi i baterije. Kada se otkrije objekat - na primer ostaci nekog broda - po jedan sonar se spušta sa svake strane olupine. Na otprilike tri i po metra iznad dna lebdi specijalni batiskaf sa daljinskim upravljanjem. Kreæuæi se tamo-amo iznad objekta, i šaljuæi i primajuæi signale iz dva sonara, batiskaf prikuplja podatke pomoæu kojih kompjuter postepeno iscrtava mapu arheološkog nalazišta. Istovremeno, kamere na batiskafu optièki snimaju dno kako bi kasnije slika mogla da se uporedi sa profilom dna radi analize. Jedna ekipa istraživaèa sa Masaèusetskog instituta za tehnologiju uskoro kreæe za Sredozemno more, kraj obala Izraela, gde su na dubini od oko 400 metara otkriveni ostaci dva fenièanska broda iz osmog veka pre Nove ere.

XS
SM
MD
LG