Linkovi

Objavljen treæi Godišnji izvještaj Državnog sekretarijata o trgovini ljudima u svijetu - 2003-06-12


Predstavljajuæi izvještaj, amerièki državni sekretar Kolin Pauel rekao je da je “moralno neprihvatljivo da se u svijetu 21. Veka, profiteri na ljudskoj nesreæi eksploatišu, zloupotrebljavaju i porobljavaju stotine hiljada ljudi, žena i djece.,Pauel je rekao da kriminalci koji zaraðuju milijarde dolara od trgovine ljudima, svake godine prevedu oko 900 hiljada ljudi preko granica širom svijeta, a da blizu 20 hiljada trafikovanih osoba završi u Sjedninjenim državama. Borba protiv trgovina ljudima je jedan od prioriteta administracije predsjednika Buša, jer kako je rekao državni sekretar Pauel, taj vid organizovanog kriminala – osim što uništava ljudske živote – istovremeno narušava snagu države, vladavinu zakona i u direktnoj je vezi sa kriminalnim aktivnostima. Trafiking stoga zaista predstavlja jedan oblik terorizma, kazao je Pauel.

“Tranzitni karakter ovog vida kriminala podrazumijeva da zemlje porijekla, tranzitne države i zemlje krajnje destinacije trafikovanih moraju zajednižki raditi na suzbijanju trafikinga, zaštiti žrtava i kažnjavanju odgovornih za trafiking”.

Bivši kongresmen Džon Miler, koji je u martu postavljen za direktora kancelarije za nadgledanje i borbu protiv trgovine ljudima u amerižkoj vladi ocijenio je prilikom predstavljanja Izvještaja, kako æe aktivnosti protiv trafikinga kao jednog od vidova organizovanog kriminala biti jedan od kljuènih aspekata globalne borbe za zaštitu ljudskih prava u ovom vijeku.

U izvještaju su Srbija i Crna Gora, kao uglavnom tranzitne zemlje, svrstane medju 74 države koje ne ispunjavaju sve standarde, ali su nažinile znažajne korake u borbi protiv trgovine ljudima. Žrtve, veæinom iz Moldavije, Rumunije, Ukrajine i Bugarske, završavaju na Kosovu, Bosni, Albaniji i u Zapadnoj Evropi, a romska djeca se preko Srbije i Crne Gore trafikuju zbog prosjaèenja i džeparenja u Zapadnoj Evropi. U izveštaju se navodi da SCG ne ispunjavaju u potpunosti minimum standarda za eliminaciju trgovine ljudskim biæima, ali da èini znaèajne napore da to uèini". Savezna i republièke vlade unaprijedile su programe zaštite žrtava i saradnju sa nevladinim organizacijama, formirani su posebne anti-trafiking policijske jedinice, ali nedostatak doližnog odnosa prema žrtvama na sudu, blage presude i moguæa umešanost vlada, i dalje predstavljaju ozbiljne slabosti da bi se dostigli minimalni standardi. Državni sekretarijat navodi da je Skupština Srbije usvojila amandmane o trgovini ljudima u kriviènom zakonodavstvu, te da je srpska policija tokom protekle godine uhapsila 104 osobe zbog trafikinga. Crnogorska skupština je, kako se navodi, takodje usvojila zakon protiv trgovine ljudima na osnovu kojeg se vodi proces protiv 22 osobe osumnjièene za trgovinu ljudima i 14 osoba zbog organizovanja prostitucije. U izveštaju se, medjutim, napominje da je u najveæem dijelu tih sluèajeva crnogorsko pravosudje odustalo od daljeg gonjenja osumnjièenih, te da su tri osobe osudjene na po godinu ili dvije zatvora. U izvještaju je notiran i sluèaj hapšenja zamjenika državnog tužioca zbog sumnje da je umiješan u trgovinu ljudima, a napominje se i da vjerovatno zbog pokretanja istrage u novoj crnogorskoj vladi nije bilo mjesta za bivðeg ministra policije. Što se tièe stanja na Kosovu, navodi se da je privremena uprava pod misijom Ujedinjenih nacija svjesna velikih problema u vezi sa trgovinom ljudima i da sprovodi aktivnosti na suzbijanju trafikinga. Navodi se da je ðef administracije UN u pokrajini prije dvije godine donio zakon o borbi protiv trafikinga, te da je u implementaciji tog zakona formiran poseban policijski tim u kome su pored lokalnih, angažovani i policajci Ujedinjenih nacija. nIzvještaj Stejt dipartmenta saèinjen je na osnovu podataka koje su obezbijedile vlade zemalja širom svijeta, novinari i nevladine organizacije. Sjedinjene države su za globalnu borbu protiv trafikinga ove godine namijenile više od 100 miliona dolara.

XS
SM
MD
LG