Linkovi

Ramsfeld poziva na transatlantsko pomirenje - 2003-06-11


Situacija u Iraku biæe glavna tema dvodnevnog samita ministara odbrane èlanica NATO-a, koji poèinje sutra. Ramsfled i britanski ministar odbrane Džef Hun, obavestiæe svoje kolege o steèenom iskustvu iz iraèkog rata, kao što je potreba za visoko pokretnim snagama u buduæim ratnim opercijama.

Medjutim, planovi da se smanji komandna struktura NATO-a da bi se omoguæilo da se alijansa bolje suoèi sa iznenadnim i nepredvidivim opasnostima, odloženi su zbog spora medju nekim saveznicima oko lokacije buduæih baza. NATO želi da promeni fokus sa statreških pozicija iz vremena Hladnog rata na snage za brzo reagovanje, koje bi mogle da neposredno deluju gde god da se opasnost pojavi- u samoj Evropi i van nje. Saveznici su se saglasili da izvrše reorganizaciju glavnih operativnih komandi i regionalnih vojnih štabova, ali su planovi da se broj baza smanji za polovinu razljutili Španiju i Grèku, zbog moguæeg gubitka civilnih radnih mesta. NATO tek sada izlazi iz krize uzrokovane nesuglasicama medju saveznicima u vezi sa ratom u Iraku.

Medjutim, diplomate kažu da je alijansa odluèna da preživi, preuzimajuæi novu ulogu van tradicionalnog evro-atlantskog prostora. NATO se saglasio da preuzme komandu mirovnih operacija u Avganistanu, u avgustu ove godine, i nedavno je izglasao da pomogne Poljskoj da osnuje multinacionalne stabilizacione snage za angažovanje u Iraku.

Pre nego što je otputovao u Brisel Ramsfeld je održao govor u jednom centru za medjunarodne studije u Garmiš-Partenkirhenu, u kome se obuèavaju vojni oficiri srednjeg ranga i civilni funkcioneri iz bivših komunistièkih zemalja. On je apelovao za transatlantsko jedinstvo, rekavši da je to od presudne važnosti za bezbednost saveznièkih zemalja u borbi protiv dvostruke opasnosti: terorizma i oružja masovnog uništenja.

Ramsfeld se posebno pohvalno izrazio o Poljskoj i Rumuniji. On je rekao da zbog njihovog svežeg seæanja na tiraniju i okupaciju, te dve zemlje izražavaju najveæu spremnost da se suoèe sa novim opasnostima. Ramsfeld je rekao da bi sedam zemalja buduæih èlanica NATO-a, sve iz bivšeg komunistièkog bloka, trebalo da budu prihvaæene kao ravnopravni partneri u alijansi.

XS
SM
MD
LG