Linkovi

Suzbijanje širenja oružja za masovno uništavanje - 2003-06-11


Širenje nuklearnog ,hemijskog i biološkog oružja predstavlja ozbiljnu opasnost. Da bi se uzvratilo na tu opasnost, predsednik Džordž Buš je izdao saopštenje o Bezbednosnoj inicijativi za spreèavanje širenja takvog oružja. Medju zemljama koje saradjuju sa SAD o tom pitnaju su , rekao je predsednik Buš: èlanice Grupe osam--Britanija, Francuska, Nemaèka, Italija Japan, Kanada i Rusija:

“Mi æemo tokom vremena proširiti to partnerstvo što je više moguæe da bismo zadržali to najdestruktivnije oružje daleko od naših obala i van ruku naših zajednièkih neprijatelja.”

Zemlje o kojima se izražava specifièna zabrinutost su Severna Koreja i Iran. Èlanice Grupe osam su apelovale na Severnu Koreju ” da jasno i na proverljiv naèin demontira svoj program izgradnje nuklearnog oružja.” Iranu je takodje stavljeno do znanja da mora obustaviti nastojanja na izgradnji nuklearnog oružja. Kao što je rekao John Bolton, podsekretar u državnom sekretarijatu za kontrolu naoružanja i medjunarodnu bezbednost, SAD žele da saradjuju sa drugim zemljama ” da bi razvile široki spektar pravnih, diplomatskih, ekonomskih, vojnih i drugih metoda” za blokiranje isporuke opreme i tehnologije, koja bi mogla biti korišæena za proizvodnju oružja masovnog uništenja ili raketa za lansiranje takvog oružja. Kao što je Bolton ukazao, cilj je ne samo da se spreèi širenje takvog oružja, “ veæ i da se takvo oružje eliminiše u odmetnièkim zemljama i teroristièkim organizacijama, koje ga veæ poseduju ili bi ga se uskoro mogle domoæi.” To se dogodilo u Iraku, gde je postojala neprihvatljiva moguænost da režim Sadama Huseina iskoristi oružje masovnog uništenja ili ga stavi na raspolaganje teroristima. Pošto je sada Irak oslobodjen, SAD predvodjena koalicija nastoji da ustanovi gde je Sadam Husein sakrio, kako je rekao predsednik Buš, “ svoje alatke za masovni terorizam“,

“Mi tragamo za takvim oružjem i istinu æemo otkriti. Medjutim, jedna stvar je sigurna: nikakva teroristièka mreža neæe od Iraka dobiti oružje masovnog uništenja, pošto iraèkog režima više nema.”

Kao što je presednik Buš rekao, SAD “ neæe dozvoliti najopasnijim režimima u svetu da nas ugrožavaju najdestruktivnijim oružjem na svetu.”

XS
SM
MD
LG