Linkovi

10.juna 1963. Mirovna strategija Džona Kenedija - 2003-06-10


Na današnji dan, pre èetrdeset godina, predsednik Džon Ficdžerald Kenedi je najavio da æe Sjedinjene Države, Britanija i Sovjetski Savez poèeti pregovore sa ciljem da se zabrane nuklearne probe u atmosferi. Predsednik Kenedi je to saopštio tokom govora povodom dodele diploma na Amerièkom univerzitetu, ovde u Vašingtonu. Kenedi je rekao kako se nada da æe njegova ”mirovna strategija“ dovesti do totalnog nuklearnog razoružanja: Totalni rat nema nikakvog smisla u eri u kojoj velike sile mogu da imaju velike i relativno neranjive nuklearne sile i odbijaju da se predaju bez pribegavanja takvim silama. Takav rat nema smisla u eri u kojoj jedna nuklearna bojeva glava sadrži gotovo deset puta veæu eksplozivnu snagu od one koju su upotrebile saveznièke vazduhoplovne snage tokom Drugog svetskog rata. On nema smisla u eri u kojoj bi smrtonosni otrovi proizvedeni u nuklearnom sukobu mogli da budu preneti vetrom, vodom, zemljištem i biljkama u udaljene delove zemaljske kugle i nanesu štetu buduæim generacijama“. Posle ovog govora predsednika Kenedija, održan 10. juna 1963., Amerikanci su stekli nadu da æe biti ublažena zategnutost koja je vladala tokom Hladnog rata.

XS
SM
MD
LG