Linkovi

Pitanje poverenja u obaveštajne podatke ? - 2003-06-09


Obraæajuæi se amerièkim vojnicima u bazi u Kataru, predsednik Buš je izjavio da je uveren da æe biti pronaðeno oružje masovnog uništenja koje je posedovao Sadam Husein. “To je èovek koji je proveo decenije krijuæi sredstava za masovno ubistvo”, rekao je amerièki predsednik dodajuæi: “Znate bolje od mene da je Irak velika zemlja u kojoj se oružje može skrivati”. Amerikanci su do sada pretražili samo jednu treæinu od moguæih 900 lokacija na kojima se krije zabranjeno oružje. Èlanovi administracije kažu da æe možda biti potrebno više godina da se pretraže sva skrivališta. Meðu najoštrijim kritièarima je veæi broj èlanova amerièkih obaveštajnih službi, koji tvrde da su podaci bili manipulisani. Petrik Leng, bivši direktor za Bliski Istok obaveštajne službe sekretarijata za odbranu, kaže da je politika preovladala informacijama.

“Ljudi su u svom entuzijazmu pridali veæu važnost informacijama koje su im odgovarale, posebno emigrantskih krugova, što verovatno nije trebalo da se dogodi”.

Razoèaran informacijama koje je dobio od CIJE i obaveštajne službe Pentagona, sekretar za odbranu Donald Ramsfeld je osnovao je malu suparnièku jedinicu, koja je pružala odgovarajuæe informacije, kaže analitièar CIJE, Rej MekGavern:

“Stvorili su sopstvenu mini-obaveštajnu službu usred Pentagona u kojoj su preispitivali obaveštajne podatke drugih službi i nudili dokaze o vezama izmeðu Iraka i Al Kaide, i postojanju oružja masovnog uništenja, koje smo morali da uništimo da ne bi bili upotrebljeni protiv nas”.

General Vilijam Odem, bivši direktor Agencije za nacionalnu bezbednost i atuor nove knjige “Popravljanje obaveštajnih službi”, kaže da obaveštajne službe nikada nisu bile niti æe ikada biti neutralne u svom radu. Analitièari CIJE su èesto meta kritika kaže general Odom koji podseæa na organizovanje Tima-B za vreme Hladnog rata jer je postojalo nezadovoljstvo procenama CIJE o vojnoj snazi Sovjetskog Saveza:

“Zbog sporova u procenama nekoliko je puta u protekle tri-èetiri puta uspostavljen paraleleni obaveštajni punkt. Tim-B, organizovan 1976. godine, imao je zadatak da proverava CIJINE analize kojima je umanjivana vojna i preuvelièavana ekonomska moæ Sovjetskog Saveza”.

Zvaniènici amerièke vlade žestoko negiraju optužbe da su zloupotrebili obaveštajne podatke. Savetnica za nacionalnu bezbednost, Kondoliza Rajs navodi da su postojale brojne informacije iz više izvora o iraèkom oružju masovnog uništenja:

“Meðunarodna zajednica je procenila da je Sadam Husein posedovao zabranjeno oružje i da je aktivirao programe za njihovu proizvodnju, i da je preduzimao opsežne mere da ih sakrije. ”

No, polemika se nastavlja i verovatno æe trajati sve dok oružje masovnog uništenja ne bude pronaðeno, ili ne.

XS
SM
MD
LG