Linkovi

Postignuta saglasnost o reformi instituacija EU - 2003-06-07


Komitet koji izradjuje nacrt novog ustava Evropske unije izgleda da je postigao, kako kaže njegov predsedavajuæi, osnovu za konsenzus o reformi institucija Evropske unije pre nego što se iduæe godine proširi na 25 zemalja. Kao što je izvestio dopisnik Glasa Amerike iz Brisela, Rodžer Vilkison, konvencija o, kako je navedeno, “Buduænosti Evrope” trebalo bi da podnese poslednji nacrt šefovima država Evropske unije i vladama za naredne dve nedelje.

Bivši francuski predsednik, Valeri Žiskar d’Esten, koji predsedava konvencijom, rekao je novinarima da njegov predlog ima znaèajnu podršku 105 èlanova tog tela. D’Esten je razgovarao sa raznim grupama na konvenciji da bi dobio podršku za svoju konaènu verziju. Bivši francuski lider nije obelodanio svoje predloge, ali su dva èlana Evropskog parlamenta, koja su prisustvovala konvenciji, izjavila da je nacrtom obuhvaæeno uspostavljanje položaja dugoroènog predsednika Evropskog saveta, najvišeg tela Evropske unije. Tim predlogom bi mogao da se zameni sadašnji sistem rotirajuæeg predsedništva svakih šest meseci - medju zemljama èlanicama.

Ukoliko bi predlog d’Estena bio prihvaæen, veæe evropske zemlje bi bile zadovoljne, ali manje zemlje, ukljuèujuæi Evropsku komisiju, koja upravlja svakodnevnim poslovima, protive se tom predlogu navodeæi da bi se time poremetio delikatan odnos snaga unutar Evropske unije. Jedan od delegata na konvenciji, Elmar Brok, izjavio je da bi ovlašæenja predsednika Evropskog saveta bila ogranièena. Brok, konzervativni èlan Evropskog parlamenta iz Nemaèke, izjavio je da predsednik Saveta neæe moæi da se meša u posao Evropske komisije. Medjutim, on nije iskljuèio moguænost kompromisa da bi predsedništvo Saveta i predsedništvo Komisije mogli tokom vremana da budu u rukama jedne iste osobe.

Druge reforme na kojima d’Esten insistira su ogranièenje broja komesara i promena naèina na koji evropski lideri donose odluke, koje se odnose na uniju. Jedan od savetnika d’Estena rekao je da je konvencija blizu postizanja kompromisa prema kome komisija ne bi imala više od 15 èlanova, ali tek posle 2009. godine. Time bi se omoguæilo da 10 novih zemalja, koje iduæe godine postaju èlanice Unije, imaju svog predstavnika u komisiji tokom prvih pet godina èlanstva. D’Esten insistira da bi, ukoliko tu odluku podrži najmanje 50 odsto zemalja èlanica, koje predstavljaju najmanje 60 odsto populacije Evropske unije, ona trebalo da bude usvojena i da postane deo pravnog sistema Evropske unije.

XS
SM
MD
LG