Linkovi

Rat u Iraku potkopao ugled Ujedinjenih nacija - 2003-06-05


U novoj anketi javnog mnjenja Istražiavaèkog centra Pju, obavljenoj posle rata u Iraku, konstatuje se da je rat u toj zemlji produbio zabrinutost u pogledu Sjedinjenih Država i vlade predsednika Džordža Buša u svetu. Direktor Istraživaèkog centra Pju, Endru Kohut, navodi da je jedan od najdramatiènijih nalaza ankete negativno gledište o Sjedinjenim Državama medju Muslimanima -- od Bliskog istoka do Indonezije i Afrike. U sedam od pretežno osam muslimanskih zemalja u kojima je obavljeno istraživanje, veæina stanovnika je - po reèima Kohuta - zabrinuta da æe ih napasti amerièke oružane snage.

“Podrška Americi je pala na najnižu taèku u muslimansklom svetu. Antagonizam prema Sjedinjenim Državama se i produbio i proširio.“

Prema nalazima nove ankete javnog mnjenja, podrška Sjedinjenim Državama je takodje opala širom Evrope. Na primer, pre godinu dana, preko šezdeset odsto Francuza i Nemaca je imalo povoljno gledište o Sjedinjenim Državama . No, posle rata u Iraku i sporova u Ujedinjenim nacijama, taj postotak se smanjio za više od petanest odsto medju Nemcima i za više od sedamnaest odsto medju Francuzima. Španska vlada je podržala rat u Iraku, ali samo trideset osam odsto Španaca gleda povoljno na Sjedinjene Države. Kako ukazuje direktor Istraživaèkog centra Pju, Endru Kohut, nesuglasice zbog rata u Iraku prouzrokovale su negativna oseæanja s obe strane Atlantika.

“Jaz izmedju Amerikanaca i Zapadnoevropljana se jasno proširio. Ogromna veæina Evropljana želi da se bliskost diplomatskih i bezbednosnih odnosa sa Sjedinjenim Državama smanji. Odnosi su zategnuti s obe strane Atlantika. Dvadeset šest odsto Amerikanaca koje smo anketirali želi bliske odnose sa Zapadnom Evropom, dok je takve odnose želelo šezdeset dva odsto Amerikanaca prošle godine“.

Uprkos zabrinutosti zbog politike predsednika Buša, stanovnici veæine zemalja podržavaju demokratiju i slobodno tržište koje simbolizuju Sjedinjene Države. Èak i pretežno muslimansko stanovništvo smatra da bi demokratija zapadnog stila mogla da zaživi u muslimansom svetu. No, nova anketa javnog mnjenja pokazuje da opada podrška ratu protiv terorizma koji predvode Sjedinjene Države. Veæina ljudi u Zapadnoj Evropi i Australiji i dalje podržava taj rat, dok ga samo oko dvadeset pet odsto ljudi podržava u muslimnaskim zemljama. Veæina anketiranih Muslimana na palestinskim teritorijama, u Jordanu i Indoneziji i skoro polovina u Pakistanu i Maroku navela je da u najmanju ruku ima izvesno poverenje u Osamu bin Ladena, organizatora teroristièkih napada 11. septembra 2001. u Njujorku i Vašingtonu. U novoj anketi javnog mnjenja se takodje konstatuje da je pouzdanje javnosti u Ujedinjene nacije glavna žrtva rata u Iraku. Povoljno gledište o Ujedinjenim nacijama je dramatièno opalo u skoro svim zemljama u kojima je istraživanje obavljeno. Anketom pod nazivom “Gledišta o promenljivom svetu“ bilo je obuhvaæeno šesnaest hiljada ljudi u dvadeset zemalja i na Zapadnoj obali i u Pojasu Gaze.

XS
SM
MD
LG