Linkovi

Oštra reagovanja na ubistvo u Obiliæu - 2003-06-04


Srpski premijer Zoran Živkoviæ pored osude ubistva zatražio je i utvrðivanje odgovornosti privremenih institucija samouprave na Kosovu i Metohiji. Premijer Živkoviæ, kaže se u saopštenju iz Vlade, predložiæe nadležnim organima Srbije i državne zajednice da zatraže utvrðivanje odgovornosti privremenih institucija samouprave u južnoj srpskoj pokrajini, jer uporedo sa prenošenjem nadležnosti na te institucije raste broj ubijenih Srba, nasilje, destrukcije i uništavanja. Utvrðivanje odgovornosti je neophodno i zbog èinjenice da specijalni predstavnik generalnog sekretara Ujedinjenih nacija, bez obzira na sve uèestalije teške zloèine i sve veæi broj ubijenih ljudi, nastavlja da svoje katastrofalne rezultate prikazuje kao uspeh, a prenošenjem nadležnosti igra se stvaranja nezavisne države na Kosovu i Metohiji, navodi se u saopštenju iz kabineta premijera Živkoviæa.

A predsednik parlamentarnog Odbora za Kosovo i Metohiju Momèilo Trajkoviæ izjavio je da æe zatražiti hitnu sednicu Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija o terorizmu na Kosmetu. Ostavku mora hitno da podnesu i Štajner i kosovski premijer i da se uvede apsolutni protektorat ali bez Štajnera, jer ako se sada preðe preko ovoga onda možemo oèekivati nove zloèine, koji æe Srbima biti znak da ne mogu da žive na Kosmetu i zato je ovo trenutak da naša Vlada pred savetom bezbednosti pokrene pitanje kako bi se stalo na put ovim zloèinima, rekao je Trajkoviæ.

Visoki funkcioner Demokratske alternative Igor Jovièiæ pozvao je meðunarodnu zajednicu da spreèi napade, poput ovog na porodicu Stoliæ, a šef odeljenje pravosuða i ljudskih prava Koordinacionog centra za Kosovo i Metohiju Vladimir Božoviæ ocenio je da se ekstremnim ponašanjem dominantne etnièke grupe na Kosovu i mlakim reagovanjem meðunarodnih èinilaca obeshrabruje povratak prognanih i raseljenih lica.

Inaèe, u Beogradu je pozitivno primljena odluka hrvatske Vlade o šestomeseènom ukidanju viza za graðane državne zajednice Srbija i Crna Gora.

Ministarstvo inostranih poslova državne zajednice izrazilo je veliko zadovoljstvo odlukom hrvatske Vlade ocenjujuæi je kao snažan podsticaj za bilateralne odnose dveju zemalja i za regionalnu saradnju uopšte. Pomoænik ministra inostranih poslova državne zajednice Aleksandra Joksimoviæ kaže da odluka utoliko više raduje jer je pre nekoliko dana ministarski savet državne zajednice doneo odluku o potpunom ukidanju viza za graðane Hrvatske. Sada postoji moguænost za potpuno otvorenu komunikaciju meðu ljidima, još bolju komunikaciju na bilateralnom nivou, za dobru privrednu saradnju i znaèajan podsticaj za saradnju u regionu i za naše zajednièke ciljeve za evropsku integraciju, smatra Aleksandra Joksimoviæ.

Predsednik Privredne komore Srbije Radoslav Veselinoviæ smatra da æe odluka kabineta hrvatskog premijera Ivice Raèana olakšati privrednu saradnju Srbije i Hrvatske. Ukidanje viza pozitivno æe uticati i na spoljnotrgovinsku razmenu dve zemlje, kaže Veselinoviæ, dodajuæi da reciproèno ukidanje viza sigurno æe pospešiti protok protok ljudi i privrednu saradnju dve zemlje koje itekako imaju interesa da saraðuju.

XS
SM
MD
LG