Linkovi

Haški tribunal ponovo kritikuje SCG zbog nesaradnje - 2003-06-03


Tužilac Džefri Najs je na raspravi održanoj tim povodom oštro kritikovao vlasti iz Beograda da ne saradjuju u pristupu kljuènim državnim dokumentima koje potražuje tužilaštvo. On je naveo da se radi o preko stotinu dokumenata koje je tužilaštvo tražilo u poslednja dva i po meseca od èega mu je omoguæen uvid u tek petnaest koji su po njegovim reèima manjeg znaèaja. Umesto stenografskih beležaka sa sastanka Vrhovnog saveta odbrane kojima je prisustvovao Miloševiæ, tužilaštvu su ponudjeni samo sažetipregledi, što nije dovoljno jer se radi o dokumentima koje je, kako je objasnio Najs, Miloševiæ korigovao prema svojim potrebama.

Šef delegacije SCG u današnjoj raspravi Vladimir Ðeriæ je odbacio je ove kritike Tužilastva, podseæajuæi na delikatnu situaciju u zemlji nakon ubistva premijera Zorana Djindjiæa i pronaðene spiskove osoba za likvidaciju gde su navedeni i oni koji su zaduženi za saradnju sa Tribunalom. Ocenjujuæi takodje da je nerealno od bilo koje vlade tražiti dozvolu za neselektivan pristup arhivama Djeriæ se pozvao i na statut i pravilnik Tribunala koji to ne predvidjaju i optužio tužilaštvo za pritisak na vlasti u Beogradu. Sudsko veæe je na kraju rasprave saopštilo da æe svoju odluku doneti naknadno.

Bivši policajac iz Subotice i èlan SRS svedoèio je danas na sudjenju Slobodanu Miloševiæu o tome šta je video i doživeo 1992. i 1993. godine a što potvrdjuje tvrdnje tužilastva da je Miloševiæ u tom periodu pružao podršku i pomoæ dobrovoljcima Srpskog èetnièkog pokreta.n "Prisustvovao sam sukobima èetnika i vojne policije. Èetnici su ubijali, pljaèkali, silovali... ”, rekao je zaštiæeni svedok C-47.

Nakon što je optužba prikazala odlomak iz dokumentarne serije “Smrt Jugoslavije” u kojem Vojislav Šešelj govori kako su "èetnièki dobrovoljci imali svu Miloševiæevu pomoæ u opremi, obuci i smeštaju na poligonu Bubanj potok ", kao i da je "saradnja u to vreme bila mnogo bolja" , C-47 je isprièao i kako je Vojislav Šešelj primer etnièkog èišæenja sela Hrtkovci isticao kao primer koji treba slediti.

Sa nekoliko primera svedok je ilustrovao svoje tvrdnje da su dobrovoljci Srpske radikalne stranke i pripadnici Arkanove Srpske dobrovoljaèke garde poèinili zloèine nad Hrvatima u istoènoj Slavoniji 1991. godine. Svedoèio je da je video ubistvo dva hrvatska civila u selu Tordinci koje su poèinili “Arkanovci” kao i da su mu se pripadnici jedinice “Leva Supoderica” sastavljene od dobrovoljaca SRS u jednoj kuæi u Vukovaru hvalili da su ubili trojicu Hrvata èija tela su mu pokazali.

Ovu jedinicu je za zloèine nad civilima tokom svog svedoèenja na sudjenju Slobodanu Miloševiæu optužio i Aleksandar Vasiljeviæ nekadašnji naèelnik bezbednosti jugoslovenske vojske. Svedoèenje C 47 nastavlja se sutra.

XS
SM
MD
LG