Linkovi

Mnoge stvari ne funkcionišu u odnosima Srbije i Crne Gore - 2003-05-28


Veoma je opasna retorika u medjusobnim optužbama koje se unutar državne zajednice mogu èuti iz Podgorice, a sve više i iz Beograda, izjavio je za Glas Amerike direktor Centra za tranziciju Nebojša Medojeviæ i konstatovao:

'Na žalost, sada niti funkcioniše platni promet izmeðu dvije države, niti roba slobodno prolazi: plaæaju se dvostruke carine, plaæaju se špredicije, dvostruko se roba oporezuje, niti je regulisan isti status pravnih subjekata i firmi u Srbiji i Crnoj Gori, niti banaka, niti je defnisan status graðana Srbije i Crne Gore, pa su mnoga ljudska prava ostala ugrožena, kao recimo, pravo na penziju, na uèestvovanje u procesu privatizacije, na državljanstvo, tako da ostaje mnogo otvorenih pitanja koja Brisel èine zabrinutim da li je SCG sposobna da prihvati evropski naèin rješavanja problema kroz kompromis, kroz dogovor. Ako Srbija i Crna Gora zaista žele da nakon tri godine dobiju pravo da odluèe o svojoj sudbini, da postanu nezavisne države, najbolji put je da u potpunosti implementiraju Beogradski sporazum i da šalju što manje negativnih signala prema Briselu, kako bi Brisel konaèno zakljuèio da mi ovdje možemo sami da rješavamo probleme i da nas pusti da sami odluèimo o tome kakav æe državno-pravni status biti nakon tri godine'.

U suprotnom, zakljuèio je Medojeviæ, postoji opasnost da Brisel, zabrinut zbog negativnih iskustava iz prošlosti, odluèi da i poslije tri godine nastavi svojevrsni protektorat.

Dodajmo da je, reagujuæi na predlog Evropske komisije da buduæa carinska kancelarija SCG odluèuje samostalno, mimo mišljenja i odobrenja carinskih vlasti država èlanica, direktor Uprave carina Crne Gore Miodrag Radusinoviæ rekao je da ta kancelarija u praktiènom radu ipak neæe moæi da funkcioniše mimo carinskih službi koje su po zakonima država èlanica nadležne za odreðeno carinsko podruèje.

XS
SM
MD
LG