Linkovi

Bigl II kreæe ka Marsu - 2003-05-28


Tokom juna meseca, amerièka svemirska agencija NASA lansiraæe u pravcu Marsa dva identièna robotska vozila koja æe pokušati da ustanove da li je na toj planeti bilo i da li sada ima vode. Pretpostavka je da tamo gde ima vode ima i živih biæa. Istoga meseca, Britanija æe lansirati svoju sondu, koja je po istraživaèkom brodu Èarlsa Darvina nazvana Bigl dva, a koja æe drugaèijim pristupom pokušati da odgovori na isto pitanje - ima li na Marsu života? Za razliku od amerièkih, britanska sonda biæe manja i nepokretna i nosiæe instrumente razlièite od onih na amerièkim robotima. Bigl dva biæe lansiran ruskom raketom, a na Mars bi trebalo da stigne u decembru. Na mestu gde se bude spustio, prikupljaæe uz pomoæ bušilice i robotske ruke uzorke tla i stavljati ih u svaku od 12 minijaturnih solarnih peæi. Pretpostavka je da bi zagrevanje uzoraka moglo da oslobodi izotope ugljenika, koji se najèešæe nalaze u živim organizmima. Pošto je površina Marsa gola i suva, bušilica je tako konstruisana da može da buši do dubine od metar i po. Bigl dva æe osim toga njuškati marsovu atmosferu tragajuæi za metanom, koji se takodje dovodi u vezu sa živim, pa èak i mrtvim biæima. Britanska sonda lièi na ogroman džepni sat sa nekoliko poklopaca, koji æe se otvoriti izlažuæi solarne æelije, razne instrumente i - naravno - stereoskopske kamere. Sonda æe biti opremljena i mikroskopom, tako da æe nauènici na zemlji moæi da vide èak i bakterije - ukoliko ih bude. Kako izgleda, krajem ove i poèetkom iduæe godine oèekuju nas uzbudljiva iznenadjenja sa Marsa. Adresu na kojoj možete da saznate više o Biglu dva naæi æete na našem sajtu: voanews.com/serbian.

XS
SM
MD
LG