Linkovi

Specijalni izaslanik UN sprema se za Irak - 2003-05-28


Specijalni izaslanik Ujedinjenih nacija za Irak, Seržo Vieira de Melo, izjavio je da æe njegov prvi prioritet biti uspostavljanje kontakta sa Iraèanima koji bi mogli da postanu lideri u socijalnim i gradjanskim institucijama Iraka. Dopisnik Glasa Amerike, Dženi Badner, izveštava iz Njujorka: De Melo je naglasio da planira da uspostavi dobre radne odnose sa amerièko-britanskim vlastima u Iraku i da obidje pokrajine širom te zemlje. Ali, svoj prvi i najvažniji zadatak vidi u ostvarenju saradnje sa potencijalnim iraèkim liderima.

”Prioritet broj jedan jeste uspostavljanje kontakata sa iraèkim liderima, predstavnicima medija, gradjanskog društva -- a takvih ima puno. Iraèko društvo je bogato, i to bogatstvo je bilo brutalno gušeno protekle 24 godine. Ali, ti ljudi su tu ili se vraæaju -- oni su moj prioritet.“

De Melo je pozvao Iraèane, koalicione vlasti i Ujedinjene nacije da zajednièkim naporima stanu na kraj patanjama iraèkog naroda i što pre uspostave novu iraèku vladu. Prema njegovim reèima, poštovanje ljudskih prava od suštinskog je znaèaja za stabilnost Iraka. Seržo Vieira de Melo, koji do ponedeljka treba da stigne u Irak, biæe tokom naredna èetiri meseca specijalni izaslanik generalnog sekretara UN Kofija Anana, a zatim æe se vratiti na položaj Visokog komesara UN za ljudska prava. Na konferenciji za štampu sa de Melom, generalni sekretar Anan je izjavio da je odluku da se Visoki komesar privremeno prebaci na novu dužnost doneo zbog De Melovog iskustva u Istoènom Timoru i na Kosovu.

”On poseduje izuzetno, jedinstveno iskustvo u upravljanju misijama UN, i poznat je kao èovek koji ostvaruje konsenzus i unapredjuje timski rad. Mislim da æe ostvariti odliène rezultate.“

Prema rezoluciji o ukidanju sankcija Iraku, usvojenoj prošle nedelje, izaslanik UN ima ogranièenu ali nezavisnu ulogu u stvaranju privremene iraèke vlade, dok su koalicionim vlastima data široka ovlašæenja u obnovi eknomskog i politièkog života zemlje.

XS
SM
MD
LG