Linkovi

Sutra glasanje o novoj rezoluciji UN o Iraku - 2003-05-21


Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija trebalo bi sutra da glasa o novoj rezoluciji o Iraku kojom bi se ukinule sankcije toj zemlji i definisala uloga Sjedinjenih Država, Britanije i Ujedinjenih nacija u njenoj obnovi. Iz sedišta Ujedinjenih nacija u Njujorku izveštava dopisnik Glasa Amerike, Dženi Badner.

Nacrt rezolucije, podnet u ponedeljak, predstavlja izmenjenu verziju kojom se izašlo u susret primedbama postavljeni od strane èlanica Saveta bezbednosti - Francuske, Nemaèke i Rusije - koje su tražile veæu ulogu svetske organizacije u politièkom procesu u Iraku. Medjutim, posle debate sprovedene juèe, iza zatvorenih vrata, ruski ambasador Sergej Lavrov rekao je novinarima da æe predlagaèi rezolucije - Sjedinjene Države, Britanija i Španija - odgovoriti na preostala pitanja o ulozi Ujedinjenih nacija i mandatu inspektora za naoružanje:

”Smatramo da bi uloga Saveta bezbednosti u nadgledanju rekonstrukcije Iraka trebalo da bude jasna.“

Prema revidiranoj rezoluciji koalicija bi i dalje imala široku kontrolu nad prihodima od iraèke nafte, namenjenim pokrivanju troškova rekonstrukcije, ali bi neki aspekti uloge Ujedinjenih nacija bili prošireni. Amerièki ambasador u Ujedinjenim nacijama Džon Negroponte rekao je da je ovo poslednja revizija rezolucije, èime je nagovestio da dalje promene ne bi bile suštinske. Negroponte je izrazio uverenje da su u rezoluciju ugradjeni mehanizmi koji osiguravaju da æe prihodi od iraèke nafte biti na transparentan naèin trošeni za izgradnju zemlje. Ambasador Negroponte je rekao da kopredlagaèi rezolucije sada razmatraju primedbe i predloge koji su se èuli tokom debate i da æe posle dodatnih doterivanja u èetvrtak tražiti glasanje o ukidanju sankcija:

”Mislim da postoji snažna podrška ovoj rezoluciji. Kao što znate, ona je dugaèka, sa 25 operativnih paragrafa, od kojih su neki èisto pravne ili tehnièke prirode. Pokrenuta su neka pitanja koja zahtevaju nešto dodatnog rada i to je ono na èemu upravo uradimo.“

Diplomate su atmosferu u Savetu bezbednosti opisali kao konstruktivnu.

XS
SM
MD
LG