Linkovi

NATO æe pomoæi Poljskoj u sprovodjenju zadatka u Iraku - 2003-05-21


Ambasadori 19 zemalja èlanica NATO-a saglasili su se da pomognu Poljskoj da se pripremi da predvodi višenacionlne snage na jugu Iraka, u okviru posleratnog stabilizacionog programa. Detaljinje u izveštaju dopisnika Glasa Amerike iz Luksembruga, Daglasa Bakšijana.

Mada je reè o samo ogranièenoj tehnièkoj pomoæi, generalni sekretar NATO-a, Džordž Robertson, pozdavio je taj plan u sedištu alijanse u Briselu.

“Prvi važan i zaista presudni korak preduzet je danas jednistvenim stavom u Savetu NATO-a.”

Poljska je angažovana na formiranju višenacionalnih snaga od najmanje sedam hiljada vojnika koji bi bili angažovani u južnom i centralnom regionu Iraka, izmedju amerièke i britanske zone. Oèekuje se da Poljska obezbedi oko dve hiljade vojnika. Varšava æe takodje biti domaæin konferencije koja æe poèeti sutra sa zemljama koje su izrazile spremnost da daju svoj doprinos. Oèekuje se da æe pomoæ NATO-a obuhvatiti komunikacije, logistiku i razmenu obaveštajnih podataka, ali ne i dirktnu angažovanost NATO-a u Iraku. Generalni sekretar, Robertson, rekao je da odluka o ulozi NATO-a neæe biti doneta još neko vreme.

“Ne govorimo o prisustvu NATO-a u Iraku, veæ jednostavno o pomoæi NATO-a Poljskoj, èije trupe æe biti razmeštene u Iraku kao stabilizacione snage. ”

Medjutim, diplomate kažu da bi ta mera mogla da nagovesti širu ulogu NATO-a u Iraku. Alijansa se saglasila da u avgustu preuzme komandu nad kontingentom holandsko-nemaèkih mirovnih snaga u Kabulu, u Avganistanu. Diplomate kažu da je iraèka misija ispit za Poljsku, koja je postala èlanica NATO-a 1999. godine i intenzivno radila na modernizaciji svoje vojske.

XS
SM
MD
LG