Linkovi

Premijer Živkoviæ predstavio akcioni plan u Briselu - 2003-05-20


Premijer Srbije Zoran Živkoviæ izjavio je da æe njegova zemlja dostici druge države regiona koje se nadaju ulasku u EU veæ 2007. godine. Živkoviæ je ponovio "èvrstu rešenost" svoje vlade da beskompromisno nastavi s reformama koje æe Srbiju, odnosno Srbiju i Crnu Goru, kvalifikovati za postizanje tog cilja.

Kao jedan od pokazatelja te odluènosti, premijer Živkoviæ je rekao da su on i delegacija -- u kojoj su još i potpredsednik srpske vlade Èedomir Jovanoviæ i ministar za ekonomske veze s inostranstvom Goran Pitiæ -- doneli u Brisel "gotov akcioni plan".

Živkoviæ je rekao da Srbija preduzima reforme "prvenstveno zbog sebe", ali i da se nada da æe se "vrata EU u Solunu široko otvoriti" za Srbiju i Crnu Goru, odnosno da æe, kako je rekao "otpoèeti nova era za sve zemlje regiona."

Živkoviæ je novinarima preneo reèi predsednika Evropske komisije Romana Prodija o evropskoj buduænosti Srbije i Crne Gore i dodao da æe njegova zemlja u Solunu izneti konkretne programe i planove.

Serija susreta koje je Zoran Živkoviæ danas imao obeležena je serijom èestitki. Šefovi evropske diplomatije, Havier Solana i Kris Paten, posebno istièu tri uspeha vlade srpskog premijera - borbu protiv organizovanog kriminala, saradnju sa haškim sudom i reformu oružanih snaga. Kris Paten je rekao novinarima da su zvaniènici u Briselu bili impresionirani liènom hrabrošæu i sabranošæu s kojima su se premijer i njegova vlada pod tragiènim okolnosima upustili u efikasnu borbu protiv organizovanog kriminala.

Živkoviæ je objasnio da je akcioni plan, koji je EU postavila kao uslov dalje integracije Državne zajednice, takoreæi gotov; odnosno da su mu potrebne samo izvesne "stilske izmene", dok je Patten sa svoje strane potvrdio da su njegovi ljudi, koji su bili u Srbiji i Crnoj Gori, veoma zadovoljni napretkom i perspektivama skore izrade Studije izvodljivosti.

Na pitanje da li je realno da se Srbija i Crna Gora pridruže Uniji veæ 2007. godine evropski komesar Paten izjavio je da to zavisi uglavnom od Srbije i Crne Gore. "Medjutim, s naše, strane, mi smo sasvim otvoreni", rekao je komesar za medjunarodne odnose Evropske unije, istakavši da je kod Živkoviæa spoznao istinski "evorpsku vokaciju."

XS
SM
MD
LG