Linkovi

Sajam nauke i pronalazaštva u Klivlendu - 2003-05-19


Na sajmu u Klivlendu prikazani su projekti u rasponu od veoma jednostavnih do krajnje kompleksnih. Mišel Enkors, iz Savane, u državi Džordžiji, prikazala je rezultate eksperimenta o tome kako nagib krova kuæe utièe na otpornost na jake vetrove, koji u obliku tornada èesto pogadjaju podruèje u kome živi.

”Sagradila sam mali generator tornada i model kuæe sa krovovima pod raznim uglovima, a zatim sam ih testirala uz pomoæ snažnog usisivaèa koji je stvarao tornado. Pokazalo se da je manji ugao otporniji.“

Džonatan Hefter i Endrju Song, iz Džerikoa, u državi Njujork, bili su podstaknuti požarom koji je nedavno zahvatio jednu koncertnu salu, u kome je poginulo 97 ljudi. Džonatan kaže da su pronašli nov metod zaštite unutrašnjih zidova od požara:

”Mnogi premazi i boje na zidovima veoma su zapaljivi i požar se brzo širi. Zato smo pokušali da mešanjem jedne vrste gline pronadjemo materijal koji bi usporio širenje vatre.“

Upitan da li su rezultati povoljni, Džonatan je sa ponosom rekao da su mladi pronalazaèi u pregovorima oko prodaje svog patenta. Malo dalje od njihovog štanda, Anand Antiviraham, 15-godišnji srednjoškolac iz Montreala, u Kanadi, objašnjavao je svoj novi terapeutski pristup leèenju dijabetesa:

”INGAP je prirodni protein koji se javlja u procesu regeneracije posebnih æelija, u normalnom procesu razvoja ljudskog pankreasa. Taj protein sam ubrizgavao miševima, a zatim proveravao nivo šeæera u njihovoj krvi i rast neurida.“

Anand kaže da su rezultati njegovog eksperimenta pokazali da bi protein INGAP mogao da bude prirodna zamena za injekcije insulina. Na sajmu u Klivlendu uèestvovalo je oko 1300 srednjoškolaca, koji su se nadmetali za nagrade i školarine u ukupnoj vrednosti od oko 3 miliona dolara. Don Herlis, direktor neprofitne organizacije Science Service, koja svake godine organizuje ovaj sajam, kaže da nije sve u nadmetanju sa novim idejama:

”Uèenici najviše dobijaju time što upoznaju sebi sliène vršnjake iz drugih delova zemlje i sveta.“

A priliku za takva poznanstva i druženja pružaju svakodnevne posete raznim nauènim centrima, kao što je NASIN istraživaèki centar Glen, okolni univerziteti i tehnološke kompanije, ali i ekskurzije do prirodnih i turistièkih znamenitosti. Don Herlis sa žaljenjem konstatuje da nekoliko zemalja - kao što su Kina, Tajvan i Malezija - koje su redovno uèestvovale na sajmu, ovoga puta zbog epidemije SARS-a nisu poslale svoje takmièare. Ali uèesnici nisu jedini koji imaju koristi od ovog okupljanja. Grad Klivlend je takodje dobitnik, prema reèima Eda Kempbela, lokalnog funkcionera i kopredsedavajuæeg ovogodišnjeg sajma:

”To je prilika da ovim veoma nadarenim mladim ljudima, visokog potencijala, pokažemo privlaènost severnog Ohaja. Da im pokažemo naše visoke škole i mnoge druge prednosti naše zajednice.“

Ed Kempbel kaže kako se nada da æe time biti impesionirano i oko 3 hiljade roditelja koji su dopratili svoju decu.

XS
SM
MD
LG