Linkovi

Kristofer Prebl, o prioritetima amerièke administracije - 2003-05-19


K.P.: Prioriteti su da se zavrsi posao u Iraku; da se stabilizuje ta zemlja i da se što je pre moguæe vlast prepusti Iraèanima. Svi u administraciji shvataju da što je angažovanje duže sve više raste moguænost da Iraèani protumaèe amerièko prisustvo kao ugrožavanje, èime bi se poveæala opasnost za SAD. Administracija stavlja naglasak na okonèanje misije i povlaèenje iz Iraka.

B.M.: A koji su amerièki prioriteti u vezi sa Saudijskom Arabijom?

K.P.: Adminsitracija predsednika Buša je tvrdila, i pre rata u Iraku i teroristièkih napada u Rijadu, da æe uklanjanjem Sadamovog režima biti odstrannjena opasnost po Saudijsku Arabiju. To je bio glavni razlog stacioniranja amerièkih trupa u toj zemlji. SAD, ustvari, žele da što pre povuku svoje snage iz te dve zemlje.

B.M.: Da li æe rat u Iraku i sadašnja napetost izmedju Evrope i SAD uticati na dalje amerièko vojno prisustvo na Balkanu i da li oèekujete strateške promene u Evropi?

K.P.: Kratkoroèno gledano, do znaèajnijih promena verovatno neæe doæi. Dugoroènije gledano, Bušova adminsitracija razmatra razne opcije za preraspodelu svojih snaga u Evropi. Moguæe je da æe one biti razmeštene dalje prema istoku, ukljuèujuæi preispitivanje vojnog prisustva na Balkanu. SAD imaju nekoliko hiljada vojnika u tom reigonu i naše oružane snage su preoptereæene brojnim misijma, ukljuèujuæu sadašnju u Iraku, a naša vojska brojno nije velika. Vojska sada pribegava regrutovanju rezevista i pripadnika Nacionalne garde. Brojni vojni angažmani predstavljaju dodatni teret i za amerièku ekonomiju.

B.M.: Kakvi su planovi Vašingtona u vezi sa vojnim prisustvom amerièkih snaga na Kosovu i u Bosni i Hercegovini?

K.P.: Nisu mi poznati neki specifièni planovi za neke promene na Kosovu. Medjutim, ovde se sve èešæe èuju glasovi koji dovode u pitanje razloge daljeg prisustva amerièkih vojnika u tom reigonu, jer je bilo predvidjeno da se povuku još pre nekoliko godina. Kao što znate, Rusi su nedavno najavili da æe povuæi svoje trupe iz tog regiona, što bi moglo da stvori dobru priliku za SAD da preispitaju svoju politiku u toj oblasti. Takodje, ne bi trebalo izgubiti iz vida da je tamošnje prisustvo amerièkih vojnika još jedna obaveza i teret, u nizu obaveza širom sveta.

B.M.: Da li æe evropske zemlje moæi da se odazovu regionalnim obavezama nakon odlaska amerièkih snaga?

K.P.: Evropa bi trebalo da bude u stanju da se postara o tom reigonu. Jedan od pozitivnih aspekata amerièko-evropske kontroverze u vezi sa ratom u Iraku je možda veæa spremnost Evropljana da preuzmu odgovornost za razvoj dogadjaja na svojoj teritoriji. Drugim reèima, da postanu nezavisno spobosni i uticajni, i osiguraju bezbednost u svojim regionima, a Balkan je, sasvim jasno, odgovornost Evrope.

XS
SM
MD
LG