Linkovi

Proces dizajniranja Nulte taèke - 2003-05-15


U martu ove godine, Korporacija za razvoj donjeg dela Menhetna, kvazi vladin entitet odgovoran za izbor radnog plana za Nultu taèu, saopštio je da je arhitekta Daniel Libeskind autor pobednicckog projekta. Njegovim arhitektonskim rešenjem se predvidja veliki memorijal ispod nivoa ulice koji obuhvata deo noseæeg zida Svetskog trgovinskog centra koji je preživeo napade 11 septembra 2001.godine. Iznad zemlje bi nikla kristalna kula u kojoj bi se na prvih sedamdeset spratova nalazile kancelarije, dok bi se pri vrhu stanjila u delikatni šiljati vrh. Ako bude izgradjena, kula æe biti najviša slobodna struktura na svetu. Polu Goldbergeru, arhitektonskom kritièaru èasopisa New Yorker, dopada se dizajn Daniela Libeskinda.

”Mislim da je to dobra dieja; i zaista nadam da æe izvesti ovaj projekat. On divno integriše komemoraciju i kretanje napred i ponovnu izgradnju grada”.

Bio je to težak zadatak naterati sve angažovane u projektu Nulta taèka da skupa deluju. Zbog dubokog simboliènog znaèaja kako napada tako i nastojanja za ponovnu izgradnju, guverner Njujorka je obeæao da æe tražiti da se u okviru planiranja i reizgradnje Nulte taèke oglasi javno mnjenje. Poèetkom leta 2002 godine Korporacija za razvoj donjeg Menhetna je konaèno otkrila 6 arhitektonskih rešenja -- sva iz istog biroa i slièna. Gradjani su ih odbacili. Pol Goldberger kaže:

”Sva su ta rešenja bila prilièno banalna i obièna. Njihov osnovni cilj je bio, bar kako je izgledalo, da se nadoknadi poslovni prostor, i bili su lišeni moæne ideju o memorijalu”.

Evo kako su se neki od gradjana izjasnili o pobednièkom dizajnu Daniela Libeskinda, èija je koncepcija generalno dobro prihvaæena. Medjutim, Njujork ne bi bio Njujork da nema skeptika...

”Deo projekta pod zemljom me asocira na smrt. Mislim da je Njujork zasnovan na životu na ulici, a ne pod zemljom. To je na neki naèin sumorni imidž“. Druga žena pak nije bila oduševljena idejom o super visokoj kristalnoj kuli.

”To je samo poziv za teroriste da izvše nove napade na Sjedinjene Države. Mislim da bi bilo divno ako izgrade nešto jednostavno što bi moglo da donese nova radna mesta Njujorku”.

Arhitekta Daniel Libesking, kaže da se raduje daljoj debati o njegovom rešenju za Nultu taèku:

”To je gradjanska umetnost i arhitektura. To nije neka privatna aktivnost kojom èovek može da se bavi u studiju sa crtežima i maketama. Mislim da je ono što veliki demokratski centar poput Njujorka èini pluralistièkim gradom sa heterogenim interesima upravo to što èovek mora da izmiri razlièite aspekte Nulte taèke sa idejama razlièitih interesnih grupa. Ovo je umetnost pregovaranja. Mislim da je projekat koji menja formu uvek bolji od onoga koji je nepromenjljiv“.

Arhitektonski kriticcar Pol Goldberger iz Njujorka zakljuèuje:

”Ne verujte nikome ko vam kaže da je siguran kako æe izgledati ovaj projekt, jer niko ne zna šta se dogadja u ovom procesu više od nedelju dve unapred”.

XS
SM
MD
LG