Linkovi

Ujedinjene nacije Irak - 2003-05-15


Amerièki ambasador u Ujedinjenim nacijama Džon Negroponte je apelovao na Savet bezbednosti da hitno odobri rezoluciju kojom be se omoguæila prodaja iraèke nafte, a prihodi od prodaje bi se koristili za humanitarnu pomoæ i rekonstrukciju Iraka. Dopisnica Glasa Amerike Dženi Badner izveštava iz Ujedinjenih nacija da Sjedinjene Države, Britanija i Španija - inaèe ko-sponzori rezolucije za ukidanje sankcija Iraku - žele da Savet bezbednosti iznese njihov predlog na glasanje iduæe nedelje. Amerièki funkcioneri su oèekivali da Savet bezbednosti glasa o rezoluciji treæeg juna, kad istièe važnost programa Ujedinjenih nacija nafta za hranu. Ambasador Negroponte sada kaže da æe glasanje o trgovinskim i ekonomskim sankcijama uvedenim pre 12 godina biti održano veæ iduæe nedelje.

”Za nas je najvažnij to da se brzo reaguje. Sankcije moraju biti ukinute što je pre moguæe i mi moramo pristupiti mnogim goruæim pitanjima koja se tièu obnove ekonomskih aktivnosti pod kontrolom iraèkog naroda”.

Ambasador Negreoponte kaže da je Irak spreman da nastavi sa prodajom nafte.

”Naftni kontejneri su gotovo puni u Iraku, zalihe sirove nafte spremne za izvoz. Važno je da se sa tim krene što je pre moguæe“.

Gospodin Negroponte je to izjavio nakon prvog od nekoliko sastanaka sa tehnièkim i pravnim struènjacima Ujedinjenih nacija u cilju klarifikacije kljuènih taèaka rezolucije o kojoj treba da glasaju èlanice Saveta bezbednosti. Amerièki ambasador kaže da æe tekst nove, revidirane rezolucijae biti podnet danas. Pored ukidanja sankcija, nacrtom rezolucije se predvidja da generalni sekretar Kofi Anan imenuje specijalnog koordinatora za Irak, ali i da se Britancima i Amerikancima predvodjenoj koaliciji da široka kontrola nad iraèkom naftom i uspostavi iraèki fond za pomoæ koji æe zaradom od nafte pokrivati troškove humanitarne pomoæi. Takodje se predvidja fazno ukidanje Programa nafta za hranu, koji je od 1996. godine obezbedjivao hranu i medicinske potrepštine za 60 posto Iraèana. Neki èlanovi Saveta, ukljuèujuæi Rusiju, žele da Ujedinjene nacije igraju istaknutiju ulogu u Iraku i izrazile su rezervisanost povodom obima kontrole koju bi Amerikancima i Britancima predvodjena koalicija imala nad iraèkim resursima. Medjutim, ruski ambasador Sergej Lavrov je izjavio da su razgovori bili korisni:

”Neki od odgovora koje su danas dali ko-sponzori svakako su krenuli u smeru rešenja nekih pitanja pokrenutih tokom prethodnih diskusija i mi to pozdravljamo. Radi se o spremnosti da se potvrde prava Iraèana da kontrolišu svoje prirodne resurse, kao i o spremnosti da se podrobnije pozabavimo nekim tehnièkim pitanjima koja obuhvataju ulogu Ujedinjenih nacija u Iraku, ukljuèujuæi politièki proces“.

Amerièki državni sekretar Kolin Pauel je takodje razgovarao o tom pitanju sa ruskim ministrom inostranih poslova Igorom Ivanovom u Moskvi.

XS
SM
MD
LG