Linkovi

Državni sekretar Pauel u Evropi - 2003-05-15


Pauel je najviši amerièki funkcioner koji je doputovao u posetu Nemaèkoj od kako je koalicija na èelu sa Socijaldemorkatama kancelara Gerharda Šredera, osvojila tesnu pobedu na izborima prošlog septembra. Ta stranka je vodila kampanju na snažnoj anti-ratnoj platformi koja je razgnevila Vašington. Kancelar Šreder i predsednik Buš nisu razgovarali od prošlog novembra. Medjutim, visoki nemaèki i amerièki funkcioneri sada kažu da žele da se odnosi poprave radi buduæe saradnje. Državni sekretar æe sutra razgovarati sa kancelarom Šrederom, pre sastanka sa ministrom inostranih poslova Joškom Fišerom sa kojim održava dobre odnose. Nemaèko-amerièki razgovori æe biti koncentrisani na Irak, izraelsko-palestinsku situaciju i oslabljene bilateralne odnose. Analitièar Geri Smit, koji je na èelu Amerièke akademije u Berlinu, kaže da æe Pauel, pre svega, tražiti podršku Nemaèke za rezoluciju u Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija kojom se predvidja ukidanje sankcija Iraku:

”Ukoliko Nemaèka podrži tu rezoluciju, odnosno ukidanje sankcija Iraku, i u stvari time poène da se distancira od uticaja Francuske na planu inostrane politike, to æe naiæi na pozitivan odjek u Vašingtonu“.

Nemaèki partneri u anti-ratnom stavu, Francuska i Rusija, protive se takvoj rezoluciji, ukoliko se inspektorima za naoružanje Ujedinjenih nacija ne dopusti povratak u Irak kako bi potvrdili da ta zemlja NE poseduje oružje masovnog uništenja. Mada Nemaèka želi da Ujedinjene nacije igraju vodeæu ulogu u posleratnom Iraku, nemaèke diplomate kažu da je njihova zemlja spremna da bude, kako je to jedan od njih rekao, pragmatièna i konstruktivna u debati u Savetu bezbednosti. Pred odlazak za Nemaèku, državni sekretar Pauel je tokom posete Bugarskoj pohvalio tu zemlju, takodje èlanicu Saveta bezbednosti, pošto je podržala stav Sjedinjenih Država o Iraku. U govoru na konfrenciji za štampu u Sofiji, on je pozdravio podršku Sofije u vreme kad je Sjedinjenim Državama, kako se izrazio, bila potrebna pomoæ prijatelja.

“Bilo je lako za malu zemlju poput Bugarske da jednostavno ostane po strani i kaže: neæemo da se mešamo, samo æemo da posmatramo. Medjutim, Bugarska je znala šta je prava stvar koju treba uèiniti i zauzela èvrst i odluèan stav. Mi to nikada neæemo zaboraviti“.

Kolin Pauel je podvukao da je znak koliko Sjedinjene Države cene podršku Bugarske èinjenica da je prošle nedelje u amerièkom Senatu jednoglasno odobren pristup te zemlje NATO-u. Bugarska je pozvana da se prikljuèi Severnoatlanskom savezu iduæe godine.

XS
SM
MD
LG