Linkovi

UN rade na suzbijanju trgovine ljudima - 2003-05-14


Iz kancelarije UN za droge i kriminal saopšteno je da novi podaci ukazuju da su žrtve trgovine ljudima najèešæe žene i deca iz siromašnih zemalja. Takodje se dodaje da žrtve obièno dolaze iz umereno siromašnih zemalja, da se transportuju kroz centralnu Aziju i istoènu Evropu i da završe u bogatim zemljama. Glavni regioni porekla su Azija, bivše republike Sovjetskog Saveza i Afrika. Mnoge žrtve su prevarene od strane trgovaca ljudima koji im obeæavaju bolji posao i bolji život. Kada dodju na odredište oduzimaju im se lièna dokumenta i prisiljene su da rade kao prostitutke ili kuæna posluga, bez nadoknade. Mnoge žrtve su prebijane, dok ih vlasti èesto smatraju za kriminalce. Kevin Bejls, direktor vašingtonske organizacije ”Oslibodite robove“, želi da se uvedu strožije kazne za ono što naziva ”modernim ropstvom“. Bejls, inaèe i konsultant za UN, kaže da je važno razumeti korene trgovine ljudima.

”U SAD i zapadnu Evropu, najbogatije zamlje na svetu, èesto dospevaju žrtve trgovine ljudima iz skoro svih drugih siromašnijih zemalja. Medjutim, to takodje znaèi da su medju tim zemljama i one u kojima su ljudi pretrpeli velike šokove, kao posledica sukoba, kao što je bio sluèaj sa Bosnom, ili su prošli kroz ekonomske teškoæe - kao što je bio sluèaj sa Istoènom Evropom ili Rusijom ili su pretrpeli uništenje svoje okoline, kao što je to sluèaj sa delovima Indije ili Brazila. Te oblasti koji su pretrpele velike šokove stvaraju okolnosti u kojima ljudi postaju ranjivi ekonomski i socijalno, a kada su ranjivi, ljudi postaju oèajni. Upravo taj oèaj koriste trgovci ljudima da privuku žrtve u situaciju u kojoj mogu da manipulišu njima i da ih prošvercuju u druge zemlje.“

Bejls dodaje da želi da vlade ukažu veæu podršku žrtvama. Kancelarija UN za droge i kriminal saopštila je da svake godine u svetu 700 hiljada ljudi postanu žrtve trgovine ljudima.

XS
SM
MD
LG