Linkovi

Antisemitizam se širi u Evropi - 2003-05-14


Trodnevnu konferenciju je organizovao Centar Simon Vizental, medjunarodna grupa za zaštitu prava Jevreja. Na njoj uèestvuje jedan broj jevrejskih aktivista i izraelskih politièara, skupa sa medjunarodnim struènjacima. Taj centar sugeriše da su akti mržnje prema Jevrejima dostigli nivo koji nije zapamæen od kraja Drugog svetskog rata. Šef centra za praæenje rasizma u Evropskoj uniji, Beate Vinkler je izjavila na konferneciji da pogrdni nazivi i napadi na Jevreje i, ponekad, Muslimane, rastu alarmantnom brzinom u izvesnim delovima Evrope.

”Anti-semitski incidenti u Evropi su zloslutni. Stare slike se ponovo pojavljuju. Anti-islamska oseæanja nakon 11. septembra su takodje zloslutna. U oba sluèaja, u pitanju su simboli drugih vera, sinagoge i jevrejska groblja, te džamije, koji postaju mete nasilja.“

Gospodja Vinkler kaže da je nedavni porast brooja incidenata usmerenih protiv Jevreja posebno primeæen u Švedskoj, Nemaèkoj, Holandiji i Francuskoj. Ona je takodje opisala zabrinjavajuæe poveæanje broja poruka mržnje na internetu koje dolaze iz Španije i Danske. U nekim sluèajevima, rekla je ona, fundamentalistièke verske grupe saradjuju sa desnièarskim grupama koje propagiraju mržnju uspostavljajuæi web stranice. Medjutim, ona je takodje pohvalila nedavna nastojanja Evropske unije da se postigne tolerancija, ukljuèujuæi novi zakon Evropske unije koji ima za cilj borbu protiv rasizma i ksenofobije. Francuska, koja je dom treæoj po velièini jevrejskoj zajednici na svetu, posebno je uzrok zabrinutosti u proteklim mesecima. U nedavnom martovskom izveštaju francuske vlade istièe se da su anti-jevrejski akti èinili 62 posto svih zloèina poèinjenih iz mržnje u 2002.godini. U mnogim sluèajevima, kaže Rašid Kasi, poèinioci su mladi Arapi. Kasi je politièar poreklom iz Severne Afrike i èlan francuske konzervativne UMP stranke:

Ignorisanje èinjenice da muslimanska omladina stoji iza mnogih anti-jevrejskih incidenata, kazze on, je u najmanju ruku naivno, a u najgoru - predstavlja neznanje. U stambenim èetvrtima za siromašnije, gde mnogi od njih žive, reè Jevrejin je postala uvreda, kaže Kasi.

Medjutim, mnogi kritièari iznose argument da su u centru Simon Vizental pogrešno protumaèili široko rasprostranjen gnev širom Evrope zbog tretmana Palestinaca od strane Izraela - kao anti-Semitizam. Demonstranti ispred zgrade u kojoj je održavana pariska konferencija su takodje rekli da je Centar Simon Vizental namerno iskljuèio radikalne jevrejske organizacije sa svoje liste grupa koje šire mržnju.

XS
SM
MD
LG