Linkovi

Ostavka britanskog sekretara za meðunarodni razvoj - 2003-05-12


Britanski sekretar za meðunarodni razvoj, Kler Šort, podnela je ostavku sa obrazloženjem da premijer, Toni Bler, nije ispunio obeæanja koja joj je dao u vezi sa upravom u Iraku posle pada Sadama Huseina. Iz Londona se javlja dopisnik Glasa Amerike, Tom Rivers :

Britanski sekretar za meðunarodni razvoj, Kler Šort, rekla je da napušta položaj jer se ne slaže sa stavovima britanskog premijera, Tonija Blera, o naèinu obnove Iraka. U današnjoj izjavi, Kler Šort je rekla da joj je premijer Bler obeæao da æe Ujedinjene nacije odigrati najvažniju ulogu u Iraku. Dodala je da je Britanija nedavno podržala nacrt rezolucije Saveta bezbednosti, kojom se Ujedinjenim nacijama daje samo ogranièena uloga u Iraku, zbog èega je smatrala da treba da napusti vladu:

”Umesto da se Ujedinjenim nacijama dodeli uloga u uspostavljanju nove iraèke vlade, pprvo - prelazne vlade, a, zatim, posler usvajanja Ustava, i izbora, staelne vlade, kao što je uraðeno u Avganistanu, oni su naveli da Ujedinjene nacije mogu da igraju izvesnu ulogu, dok okupacione sile preuzimaju vodjstvo. Ne smatram da æe se time nešto dobro postiæi, i osim toga to nije pravièno. Zbog toga je meðunarodna zajednica i dalje podeljena, a znaèaj Ujedinjenih nacija je umanjen. Jednostavno, to ne mogu da podržim. “

Mnogi britanski struènjaci su iznenaðeni da se Kler Šort i do sada zadržala na položaju. Pre poèetka rata u Iraku, ona je kritikovala naèin na koji je Bler postupao u vezi sa krizom u Iraku, rekavši da je: ”krajnje nesmotren.“ U britanskom kabinetu nju æe zameniti, Valeri En Ejmos, koja je sada ministar za afrièka pitanja.

XS
SM
MD
LG